Koulun Ilmasto-osaaja: Ruokajärjestelmän päästöt

Koulun Ilmasto-osaaja:
Ruokajärjestelmän päästöt

logo

Ilmastolukiot

paula.ratava@ouka.fi

Avainsanat:

hiilineutraali, ilmastonmuutos, koulu, kouluruokailu, lukio, ruokajärjestelmä, vähähiilisyys
Merkin saaja tuntee ruokajärjestelmän ja kouluruoan merkittävimmät päästölähteet sekä niiden mittakaavan. Tämä osaamismerkki on 1/8-osa Ruoka-metamerkkiä sekä osa Koulun Ilmasto-osaaja -kokonaisuutta. Merkkiperhe on lukuvuonna 2021-2022 vain pilottilukioiden käytössä. Myöntäjä: Oulun kaupungin Sivistys- ja kulttuuripalvelut Luonut: Ilmastonmuutos lukioihin!- ja Ilmastolukiot-hankkeet, Oulun kaupungin Sivistys- ja kulttuuripalvelut

Kriteerit

Kriteerit:

Merkin saaja

  • tunnistaa ruokajärjestelmän ja kouluruokailun merkittävimmät päästölähteet sekä niiden mittakaavan

Osaamisen osoittaminen:

Merkin saaja osoittaa osaamisensa joko vastaamalla merkkihakemuksen kysymyksiin TAI liittämällä osaamismerkkihakemukseen tiedoston/linkin tiedostoon, jolla näyttää tehtäviä vastaavan osaamisensa.

Osaamismerkkiperhe:

Koulun Ilmasto-osaaja -merkkiperhe on lukiokurssin eli uuden LOPS:n mukaisen opintojakson laajuinen. Se sisältää super-, meta- ja mikromerkkitasot: supermerkki Koulun Ilmasto-osaaja sisältää neljä metamerkkiä Liike, Ruoka, Infra ja Asenne, joista kukin sisältää mikromerkkejä. Kaikki mikro- ja metamerkit suorittamalla voi hakea Koulun Ilmasto-osaaja -supermerkkiä sekä halutessaan lukiokurssia. Merkkiperhe on luotu Ilmastonmuutos lukioihin!- ja Ilmastolukiot-hankkeissa vuosina 2021-2022. Lukuvuonna 2021-2022 merkit ovat vain pilottilukioiden testattavana ja käytössä muille kouluille sen jälkeen.

Viitekehykset

Koulun korjausopas

http://www.koulunkorjausopas.fi

Koulun korjausopas on verkkoympäristö, josta löydät lisätietoa siitä, kuinka korjata koulua hiilineutraaliksi. Opas sisältää: - osiosivut teemoista Ruoka, Liike, Infra ja Asenne - syventävää tietoa em. teemoista Taustatieto-oppaasta - lukiokurssin laajuisen Koulun Ilmasto-osaaja -osaamismerkkikokonaisuuden (Tee-se-itse -sivu) - kouluyhteisön Kohti Hiilineutraalia Koulua -osaamismerkkikokonaisuuden (Mutta-yhdessä -sivu) Sivut valmistuvat lukuvuoden 2021-2022 aikana.


Merkki nro 3. Ruokajärjestelmän päästöt

  • Lyhyesti: Mistä ruokailun päästöt tulevat? Tässä tehtävässä perehdytään ruokajärjestelmän ja erityisesti kouluruoan päästölähteisiin Taustatieto-oppaan tekstin avulla.
  • Tehtävämuoto: Lukeminen, monivalintakysymykset.

Lue Ruoka-osio Taustatieto-oppaasta ja vastaa monivalintoihin.

Osoita osaamisesi joko vastaamalla kysymyksiin 1-10 TAI liittämällä loppuun tiedosto/linkki tiedostoon, jolla näytät tehtäviä vastaavan osaamisesi.


OSAAMISEN OSOITTAVAT TEHTÄVÄT: Virittäydy Ruoka-osioon lukemalla lyhyt teksti nettisivuilta www.koulunkorjausopas.fi/ruoka/ sekä opiskelemalla Taustaoppaan Ruoka-osio sivuilta 10–22. Vastaa sitten monivalintoihin. Taustaopas Ruoka: https://koulunkorjausopas.fi/wp-content/uploads/2021/12/Koulun_korjausopas_ruoka.pdf

MUUT TIEDOT:

Merkkihakemuksesi toimitetaan arvioitavaksi koulusi vastuuopettajalle.
Mikäli et vastaa kaikkiin kysymyksiin, lisää tähän linkki tiedostoon, jolla osoitat merkkihakemuksen osaamista vastaavat tiedot.
Mikäli et vastaa kaikkiin kysymyksiin, lataa tähän tiedosto(t), jolla osoitat merkkihakemuksen osaamista vastaavat tiedot.
Lue merkkikuvaus ja Osaamisen osoittaminen -kohta ja kirjoita tarvittaessa lisätietoja.
- tai -