Verkkokokousvälineet ohjauksessa


Verkkokokousvälineet ohjauksessa

logo

Oppiminen Online

info@oppiminenonline.com

Oppiminen Onlinen -osaamismerkkejä myöntävät yhteistyössä Oulun ammatillinen opettajakorkeakoulu, Hämeenlinnan ammatillinen opettajakorkeakoulu sekä Koulutuskuntayhtymä Tavastia.

Verkkokokousvälineitten käyttö ohjaustyössä

OSAAMISTAVOITTEET

Osaa hyödyntää verkkokokousvälineiden (adobe connect, teams meeting, skype, zoom, google meet) erilaisia toimintoja vuorovaikutteisessa ohjauksessa

OSAAMISEN OSOITTAMINEN

  1. Ota kuvakaappauksia käyttämästäsi verkkokokousvälineestä. Kaappaukset voivat olla konkreettisesta ohjausistunnosta tai simuloidusta tapahtumasta. Varmista, että jakamasi materiaali ei loukkaa kenenkään yksityisyyttä. Jaa linkki materiaalin merkkihakemuksessa.
  2. Kerro lisätietoja kohdassa, mitä eroja verkkokokousvälineellä toteutettavassa ohjauksessa on verrattuna kasvokkain tapahtuvaan ohjaukseen.
  3. Anna esimerkkejä kyseisen verkkokokousvälineen toiminnoista, jotka tukevat ohjausta ja vuorovaikutusta.

OSAAMISEN OSOITTAMINEN

Ota kuvakaappauksia käyttämästäsi verkkokokousvälineestä. Kaappaukset voivat olla konkreettisesta ohjausistunnosta tai simuloidusta tapahtumasta. Varmista, että jakamasi materiaali ei loukkaa kenenkään yksityisyyttä. Jaa linkki materiaalin merkkihakemuksessa. Kerro lisätietoja kohdassa, mitä eroja verkkokokousvälineellä toteutettavassa ohjauksessa on verrattuna kasvokkain tapahtuvaan ohjaukseen. Anna esimerkkejä kyseisen verkkokokousvälineen toiminnoista, jotka tukevat ohjausta ja vuorovaikutusta.


Ota kuvakaappauksia käyttämästäsi verkkokokousvälineestä. Kaappaukset voivat olla konkreettisesta ohjausistunnosta tai simuloidusta tapahtumasta. Varmista, että jakamasi materiaali ei loukkaa kenenkään yksityisyyttä. Jaa linkki materiaaliin tähän.
Mitä eroja verkkokokousvälineellä toteutettavassa ohjauksessa on verrattuna kasvokkain tapahtuvaan ohjaukseen?
Anna esimerkkejä kyseisen verkkokokousvälineen toiminnoista, jotka tukevat ohjausta ja vuorovaikutusta.
- tai -