ePortfoliot

ePortfoliot

logo

Oppiminen Online

info@oppiminenonline.com

Oppiminen Onlinen -osaamismerkkejä myöntävät yhteistyössä Oulun ammatillinen opettajakorkeakoulu, Hämeenlinnan ammatillinen opettajakorkeakoulu sekä Koulutuskuntayhtymä Tavastia.

Avainsanat:

eportfolio, näyteportfolio, työportfolio
Opiskelijan työ- ja näyteportfoliot ammatillisen kasvun ja osaamisen näkyväksi tekemisen välineenä

Tavoitteet

  • Osaa ohjata opiskelijoita hyödyntämään ePortfolioita oman oppimisprosessinsa reflektointiin ja oman osaamisensa näkyväksitekemiseen työ- ja näyteportfolioiden avulla osana ammatillista kasvua.
  • Ymmärtää millaisia erilaisia digitaalisia työvälineitä ePortfolion rakentamiseen voidaan hyödyntää.

Osaamisen osoittaminen:

  • Kuvaa, miten ja millaisten digitaalisten työvälineiden avulla voit ohjata omien opiskelijoidesi ePortfolioiden rakentamista opintojen aikana.
  • Voit halutessasi kirjoittaa kuvauksen myös omaan oppimispäiväkirjaasi, jota käytät näyteportfoliona.

  • Liitä hakemukseen linkki laatimasi kuvaukseen.

  • Liitä hakemukseen linkki omaan näyteportfolioosi, joka antaa ajantasaisen kuvan osaamisestasi.


Miten ja millaisten digitaalisten työvälineiden avulla voit ohjata omien opiskelijoidesi ePortfolioiden rakentamista opintojen aikana? Lisää linkki laatimasi kuvaukseen tänne.
- tai -