Sovellusten käyttö ja hallinta

Sovellusten käyttö ja hallinta

Digi- ja väestötietovirasto edistää yhteiskunnan digitalisaatiota, turvaa tietojen saatavuutta ja tarjoaa palveluja asiakkaiden elämäntapahtumiin.

Suunnittelija

TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry on vaikuttaja, verkottaja ja vauhdittaja digitaalisen osaamisen kehittämisen ja digitaalisten toimintaprosessien edistämisen alueilla.

Avainsanat:

digitaidot, digitaitomerkistö, OsuvatTaidot, taulukkolaskenta, tekstinkäsittely, toimistosovellus
Osaamismerkin saaja valitsee ja käyttää opiskelu- ja/tai työtehtäviin tarkoituksenmukaisia yleisimpiä toimistosovelluksia.

Kriteerit

Merkin saaja osaa

 • valita ja käyttää tekstinkäsittely- ja taulukkolaskentasovelluksia
 • tunnistaa erilaisia tiedostomuotoja
 • tehdä standardin mukaisia tekstidokumentteja
 • tehdä laskentataulukkoja ja hyödyntää laskukaavoja tietojen laskennassa
 • käsitellä ja siirtää eri muotoista tietoa

Osaamisen osoittaminen

Merkin saaja on osoittanut osaamisensa erillisellä hakemuksella.


Digitaalinen osaamismerkki on standardoitu todiste osoitetusta osaamisesta.

Valtakunnallinen osaamismerkistö

Valtakunnallinen osaamismerkistö on kehitetty ESR-rahoitteisessa Osuvat Taidot-hankkeessa (2019-2021).

Versio 1.0

Osuvat taidot osaamismerkistö vastaa kansallisia ja kansainvälisiä viitekehyksiä:

 • ePerusteet – ammatillisten opintojen Toiminta digitaalisissa ympäristöissä (TDY) -tutkinnon osan osa-alue
 • DigComp – eurooppalainen viitekehys kansalaisten digiosaamisen määrittämiseksi

Myöntäjän suosittelut

 • Tämä organisaatio on luotettu jäsen verkostossamme

 • Teemme yhteistyötä tämän organisaation kanssa

 • Myönnämme tämän organisaation merkkejä

 • Jaamme merkit tämän organisaation kanssa

 • This organisation is a trusted member of our network

 • We recognise badges issued by this organisation

 • We design or co-create badges in collaboration with this organisation

 • Badges created and issued by this organisation align with our standards

 • Suunnittelemme tai kehitämme yhteistyössä merkkejä tämän organisaation kanssa

 • Jaamme merkit tämän organisaation kanssa

 • Teemme yhteistyötä tämän organisaation kanssa


Täytä oheinen hakemuslomake ja vastaa lomakkeessa esitettyihin kysymyksiin.

Mikäli vastaat kysymyksiin oikein, sinulle myönnetään digitaalinen osaamismerkki (Open Badge) Sovellusten käyttö ja hallinta -osaamisesta.


1) Valitse yksi (1) tekstinkäsittelysovellus ja avaa uusi dokumentti. 2) Tee mallin ja ohjeen mukainen tekstidokumentti. 3) Tallenna tekstidokumentti omalle laitteellesi tai pilvipalveluun. 4) Liitä tallentamasi tekstidokumentti osaamismerkkihakemukseen.
Muista tarkistaa tiedoston jakamisasetukset ennen linkin jakamista.
1) Valitse yksi (1) taulukkolaskentasovellus ja avaa uusi laskentataulukko. 2) Tee mallin ja ohjeen mukainen laskentataulukko. 3) Tallenna laskentataulukko omalle laitteellesi tai pilvipalveluun. 4) Liitä tallentamasi tiedosto osaamismerkkihakemukseen.
Muista tarkistaa tiedoston jakamisasetukset ennen linkin jakamista.
- tai -