Tiedon haku ja arviointi

Tiedon haku ja arviointi

Digi- ja väestötietovirasto edistää yhteiskunnan digitalisaatiota, turvaa tietojen saatavuutta ja tarjoaa palveluja asiakkaiden elämäntapahtumiin.

Suunnittelija

TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry on vaikuttaja, verkottaja ja vauhdittaja digitaalisen osaamisen kehittämisen ja digitaalisten toimintaprosessien edistämisen alueilla.

Avainsanat:

arviointi, digitaitomerkistö, hakukoneet, hakusanat, OsuvatTaidot, tekijänoikeudet, tiedonhaku
Osaamismerkin saaja osaa etsiä tietoa digitaalisissa ympäristöissä, arvioida tiedon luotettavuutta ja huomioida tekijänoikeuksien merkityksen.

Merkin saaja osaa

  • etsiä tietoa digitaalisissa ympäristöissä (hakusanat, hakukoneet)
  • hakea eri muotoista tietoa (teksti, kuva, video)
  • arvioida digitaalisen sisällön luotettavuutta
  • tunnistaa, miten tekijänoikeudet liittyvät tietoon ja tiedon jakamiseen

Osaamisen osoittaminen

Merkin saaja on osoittanut osaamisensa erillisellä hakemuksella.


Digitaalinen osaamismerkki on standardoitu todiste osoitetusta osaamisesta.

Valtakunnallinen osaamismerkistö

Valtakunnallinen osaamismerkistö on kehitetty ESR-rahoitteisessa Osuvat Taidot-hankkeessa (2019-2021).

Versio 1.0

Osuvat taidot osaamismerkistö vastaa kansallisia ja kansainvälisiä viitekehyksiä:

  • ePerusteet – ammatillisten opintojen Toiminta digitaalisissa ympäristöissä (TDY) -tutkinnon osan osa-alue
  • DigComp – eurooppalainen viitekehys kansalaisten digiosaamisen määrittämiseksi

Täytä oheinen hakemuslomake ja vastaa lomakkeessa esitettyihin kysymyksiin.

Mikäli vastaat kysymyksiin oikein, sinulle myönnetään digitaalinen osaamismerkki (Open Badge) Tiedon haku ja arvionti -osaamisesta.


- tai -