Laitteiden valinta ja käyttö

Laitteiden valinta ja käyttö

Digi- ja väestötietovirasto edistää yhteiskunnan digitalisaatiota, turvaa tietojen saatavuutta ja tarjoaa palveluja asiakkaiden elämäntapahtumiin.

Suunnittelija

TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry on vaikuttaja, verkottaja ja vauhdittaja digitaalisen osaamisen kehittämisen ja digitaalisten toimintaprosessien edistämisen alueilla.

Avainsanat:

digitaitomerkistö, hallinta, käyttö, laitteet, OsuvatTaidot, perusosaaja, puhelin, tabletti, tietokone
Osaamismerkin saaja osaa käyttää digitaalisia laitteita

Merkin saaja osaa:

  • tunnistaa ja valita käyttötarkoituksen mukaisen laitteen (esim. tietokone, tabletti, puhelin)
  • käyttää yleisimpiä digitaalisia laitteita sekä niiden perustoimintoja ja –asetuksia
  • tarkistaa, onko liittynyt johonkin langattomaan tai langalliseen verkkoon

Osaamisen osoittaminen

Merkin saaja on suorittanut hyväksytysti Laitteiden valinta ja käyttö -osaamismerkin näytön tai vaihtoehtoisesti osoittanut osaamisensa erillisellä hakemuksella.


Digitaalinen osaamismerkki on standardoitu todiste osoitetusta osaamisesta.

Valtakunnallinen osaamismerkistö

Valtakunnallinen osaamismerkistö on kehitetty ESR-rahoitteisessa Osuvat Taidot-hankkeessa (2019-2021).

Versio 1.0

Osuvat taidot osaamismerkistö vastaa kansallisia ja kansainvälisiä viitekehyksiä:

  • ePerusteet – ammatillisten opintojen Toiminta digitaalisissa ympäristöissä (TDY) -tutkinnon osan osa-alue
  • DigComp – eurooppalainen viitekehys kansalaisten digiosaamisen määrittämiseksi

Täytä oheinen hakemuslomake ja vastaa lomakkeessa esitettyihin kysymyksiin.

Mikäli vastaat kysymyksiin oikein, sinulle myönnetään digitaalinen osaamismerkki (Open Badge) Laitteiden valinta ja käyttö -osaamisesta.


- tai -