MLL:n kokemusvertainen

MLL:n
kokemusvertainen

logo

Mannerheimin Lastensuojeluliitto

heidi.kukkola@mll.fi

MLL:n kokemusvertainen on koulutettu vapaaehtoinen, jonka tehtävä on tukea vanhemmuutta. Kokemusvertainen voi toimia yksilön tukena, ryhmän ohjaajana tai kertoa kokemustarinaansa erilaisissa tilaisuuksissa. MLL:n kokemusvertainen - ymmärtää vapaaehtoisen kokemusvertaisen tavoitteet, tarkoituksen ja mahdollisuudet - osaa käyttää omia vahvuuksiaan sekä koulutuksessa opetettuja vuorovaikutus- ja ohjaustaitoja kaikessa toiminnassaan - osaa tiivistää oman elämäntarinansa ja on valmis kertomaan sen - ymmärtää kokemusvertaisen roolin ja siihen liittyvän ohjeistuksen - osaa suunnitella, ohjata, arvioida tukityötään ja pyytää siihen apua - tuntee toiminnan eettiset periaatteet - tietää perustiedot viestinnästä - omaa tarvittavat tiedot MLL:sta ja sen toiminnoista ja palveluista - osaa arvostavan kohtaamisen taidot - tunnistaa ammatillisen ohjauksen merkityksen oman jaksamisen ja osaamisen ylläpitäjänä - osaa raportoida hankkeelle toiminnastaan MLL:n kokemusvertainen tuntee MLL:n arvot ja hyvän kohtaamisen periaatteet sekä osallisuuden ja osallistumisen merkityksen.

Kriteerit

Osaamismerkkiin oikeuttavan toiminnan laajuus ja kesto vähintään 29 oppituntia:

• MLL:n kokemusvertainen koulutuksen (12 oppituntia + 2h itsenäistä opiskelua) hyväksytty suorittaminen

• MLL:n kokemusvertaisena toimiminen viisi kertaa. Toimintakerran tai tukityön kesto on noin kaksi tuntia ja valmistautuminen noin 1,5 tuntia, yhteensä 17,5 tuntia.

Osaamismerkki vastaa useimpien oppilaitosten opintopistejärjestelmässä 1 opintopistettä ja EQF-järjestelmässä tasoa 4.

Osaamismerkkiin oikeuttavan koulutuksen sisältö:

MLL ABC

Turun Seudun Mamit- esittely

OK-hankkeen ja koulutuksen esittely

Kokemusvertaisuuden perusteet

Kokemuskouluttajan tarina

Mentalisaatio ja tukityö

Omat vahvuudet ja voimavarat

Oma tarina

Kove- mahdollisuudet

Oman tarinan purkaminen

Kokemusvertaisen jaksaminen ja tuki

Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet voivat toimia kokemusvertaisena erilaisissa toimintaympäristöissä vapaaehtoisina. Kokemusvertaiset voivat toimia yksilön tukena, ryhmän ohjaajina, keskusteluissa TSM-sivustolla sekä käydä kertomassa omaa tarinaa erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa.

Myöntäjän suosittelut

logo

Opintokeskus Sivis / Sivis Study Centre

toimisto@opintokeskussivis.fi

Opintokeskus Sivis on valtakunnallinen aikuisoppilaitos, joka toteuttaa, tutkii, kehittää, ohjaa ja tukee järjestöllistä koulutusta. Teemme yhteistyötä Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa digitaalisten osaamismerkkien kehittämisen ja luomisen parissa. Opintokeskus Sivis tunnustaa Mannerheimin Lastensuojeluliiton osaamisen tunnistamiseen ja arviointiin liittyvän asiantuntemuksen ja luottaa sen kehittämien osaamismerkkien laatuun.Kerro missä ja milloin olet suorittanut MLL:n kokemusvertainen -koulutuksen.
Kerro missä ja milloin olet toiminut kokemusvertaisena. Jos et muista tarkkoja päivämääriä, niin kerro ajankohta niin tarkasti kuin muistat.
Jos sinulla on toimittaa todistuksia mm. osallistumisesta koulutukseen, niin lähetä se meille. Tämä ei ole pakollista ja ymmärrämme, että kaikki eivät sellaista ole saaneet.
- tai -