Yhdenvertaisuus- osaaja järjestötoiminnassa


Yhdenvertaisuus- osaaja
järjestötoiminnassa

Suomen Nuorisoseurat ry

openbadge@nuorisoseurat.fi

Avainsanat:

moninaisuus, nuorisoseuratoiminta, tasa-arvo, yhdenvertaisuus
Jokainen lapsi, nuori ja aikuinen on tervetullut nuorisoseuratoimintaan. Järjestön keskeisiä arvoja ovat osallisuus, yhteisöllisyys, moninaisuus ja yhdenvertaisuus. Nuorisoseurassa kaikki ihmiset ovat yhdenvertaisia. Toiminta on avointa ja arvostavaa, ja siihen on helppo tulla mukaan. (Nuorisoseurat 2020 – strategia). Nuorisoseurajärjestö julistautui syrjinnästä vapaaksi alueeksi vuonna 2009. Päätöksen myötä myös jäsenseuroja ja nuorisoseurantaloja on kannustettu tekemään oma julistautuminen syrjinnästä vapaiksi. Yhdenvertaisuus on perusoikeus. Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan yhdenvertaisuuslain (1325/2014) mukaisesti sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia eikä ketään saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Moninaisuudella tarkoitetaan sitä, että ihmisten identiteettiin läheisesti kuuluvia eroja vaalitaan turvallisessa ja myönteisessä ilmapiirissä. Moninaisuus perustuu ajatukseen erilaisista yksilöistä ja yhteisöistä, jotka kunnioittavat ja hyväksyvät toistensa erilaisuuden yhteiskunnassa. Osaamismerkin suorittaja on käynyt Nuorisoseurojen Yhdenvertaisuus- ja moninaisuuskoulutuksen ja ymmärtää, että nuorisoseuratoiminta on avointa kenelle tahansa. Merkin myöntävät Suomen Nuorisoseurat ry.

Kriteerit

Osaamistavoitteet:

 • On osallistunut Nuorisoseurojen Yhdenvertaisuus- ja moninaisuuskoulutukseen
 • Hallitsee Nuorisoseurojen yhdenvertaisuussuunnitelman
 • Ymmärtää, että yhdenvertaisuus perustuu lakiin ja ihmisoikeuksiin
 • Ymmärtää, että yhdenvertaisuuden edistäminen on Suomen Nuorisoseurojen toiminnan ydinasia
 • Osaa suunnitella ja toteuttaa saavutettavaa toimintaa
 • Ymmärtää, että syrjintään, häirintään ja epäasialliseen kohteluun puuttuminen on jokaisen tehtävä.

Myöntäjän suosittelut

logo

Kansalaisfoorumi

info@kansalaisfoorumi.fi

 • Tämä organisaatio on luotettu jäsen verkostossamme

 • Tunnustamme ja luotamme tähän organisaatioon, koska...

 • Jaamme samat arvot tämän organisaation kanssa

 • Teemme yhteistyötä tämän organisaation kanssa

 • Suunnittelemme tai kehitämme yhteistyössä merkkejä tämän organisaation kanssa


Merkin myöntäminen ei edellytä, että sinulla on kokemusta kaikesta alle merkitystä, tärkeintä on kuvata omaa kokemusta, osaamista ja kehittymistarpeita realistisesti. Valitse kaikki ne taidot, joista sinulla on osaamista. Merkin myöntämiseen edellytetään 6/8 alla mainittua rastituksi.


Merkin myöntäminen ei edellytä, että sinulla on kokemusta kaikesta alle merkitystä, tärkeintä on kuvata omaa kokemusta, osaamista ja kehittymistarpeita realistisesti. Valitse kaikki ne taidot, joista sinulla on osaamista. Merkin myöntämiseen edellytetään 6/8 alla mainittua rastituksi.
- tai -