Mentori maahanmuuttajanaiselle

Mentori
maahanmuuttajanaiselle

Sateenkaari Koto ry

varpu.aaltonen@sateenkaarikoto.fi

Avainsanat:

mentori, monikulttuurisuus, osallisuus
Mentoritoiminnan tavoitteena on edistää maahan muuttaneiden naisten kotoutumista ja osallisuutta suomalaiseen yhteiskuntaan. Mentorit voivat tukea maahan muuttanutta naista vanhemmuudessa, opiskelu- ja työelämään liittyvissä asioissa sekä harrastuksiin ja palveluihin tutustumisessa. Perehdytyksen hyväksytysti suorittaneet voivat toimia Sateenkaari Koto ry:n vapaaehtoisena Mentorina. Mentori - ymmärtää mentoritoiminnan tarkoituksen ja mahdollisuudet - tuntee vapaaehtoistoiminnan eettiset periaatteet - hänellä on tarvittava tieto Sateenkaari Kodon eri toiminnoista ja palveluista - osaa toimia kulttuurisensitiivisesti ja huomioida mentoroitavan kulttuuritaustan - ymmärtää maahanmuuttoon liittyviä haasteita - tunnistaa ammatillisen ohjauksen merkityksen oman jaksamisen ja osaamisen ylläpitäjänä - tuntee Sateenkaari Kodon arvot ja arvostavan kohtaamisen periaatteet sekä osallisuuden ja osallistumisen merkityksen.

Kriteerit

Kriteerit

Osaamismerkkiin oikeuttavan toiminnan sisältö ja laajuus (56 tuntia)

  • Mentorikoulutuksen suorittaminen
  • Sitoutuminen mentorina toimimiseen vähintään vuodeksi.
  • Tapaamiskerrat yksilöllisesti, keskimääräisesti 2–4 tuntia tapaamiskerralla noin 2 kertaa kuussa.
  • Säännöllinen ammatilliseen toiminnanohjaukseen osallistuminen. Toiminnanohjauksia tarjotaan 1krt/kk/ 1,5h
  • Lisäkoulutuksiin osallistuminen 4 krt/v/ 1,5h
  • Mahdollisuus suorittaa lisäkoulutuksena Työelämämentorikoulutus 6 h

Osaamismerkin arvioidaan vastaavan useimpien oppilaitosten opintopistejärjestelmässä 2 opintopistettä ja EQF-järjestelmässä tasoa 4.


Hyvä hakija!

Hienoa, että olet kerryttänyt kokemustasi ja osaamistasi Sateenkaari Kodon toiminnassa. Digitaalinen osaamismerkki on uudenlainen tapa kertoa siitä myös muille.

Ole hyvä ja täytä huolellisesti alla olevat tiedot, ja lähetä sitten hakemuksesi meille. Tarkastamme annetut tiedot ja jos merkin myöntämiseksi annetut kriteerit täyttyvät, lähetämme sinulle linkin, josta voit ladata osaamismerkin itsellesi.


Kerro, missä ja milloin olet suorittanut mentorikoulutuksen. Jos et muista tarkkaa päivämäärää, kerro ajankohta niin tarkasti kuin muistat.
Millä aikavälillä olet toiminut mentorina? Kuinka monta tapaamista teillä on ollut?
Voit halutessasi lisätä kirjaamasi määrät vapaaehtoistyöstä
- tai -