Luova lava leiriavustaja

Luova lava leiriavustaja

Suomen Nuorisoseurat ry

openbadge@nuorisoseurat.fi

Avainsanat:

leiri, menetelmät, nuorisoseurat, ohjaaja, osallisuus, päiväleiri
Nuorisoseurojen Luova lava leiriavustaja tuntee leirin järjestämisen toimintaperiaatteet. Hän osallistuu leiritoiminnan suunnitteluun ja ryhmätoiminnan toteuttamiseen. Osaa toimia osallistavana ja innostavana ohjaajana käyttäen luovia menetelmiä ja tunnistaa omat vahvuutensa toimijana. Leiriavustaja on tutustunut työelämän pelisääntöihin ja noudattaa työtä ohjaavia säädöksiä. Merkin saaja on harjoitellut valmiuksia vähintään 24 tuntia Nuorisoseurajärjestön Luova lava leiritoiminnassa.

Kriteerit

Osaamistavoitteet

 • tuntee leirin järjestämisen osa-alueita ja osaa rytmittää ohjatun toiminnan, vapaa-ajan, ruokailun ja muun toiminnan sujuvaksi leiripäiväksi.

 • tuntee leirin turvallisuussuunnitelman ja osaa toimia sen mukaan. Osaa toimia turvallisena ohjaajana ja ennaltaehkäistä fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia riskejä, kuten kiusaaminen.

 • osaa tunnistaa vahvuutensa ja kehittämiskohteensa ohjaajana ja työntekijänä. Osaa vastaanottaa palautetta.

 • taitaa vuorovaikutuksen ohjaajatiimin, leiriläisten ja heidän huoltajiensa kanssa

 • Valitsee ja käyttää osallistavia menetelmiä huomioiden osallistujien valmiudet ja ikä. Toteuttaa toimintaa yksilö- ja ryhmäohjaukseen sopivilla menetelmillä, johon kaikki voivat osallistua.

 • taitaa luovien menetelmien kuten: tanssi, teatteri, musiikki, sirkus tai kädentaidot ohjaamisen. Suunnittelee ja toteuttaa yhdessä ohjaajatiimin kanssa ryhmätoimintaa luovia menetelmiä käyttäen.

 • Noudattaa työtä ohjaavaa lainsäädäntöä ja työympäristön toimintaohjeita

 • on ohjannut leiritoiminnassa vähintään 24 tuntia ja osallistunut leiriläisten tuottaman Hetki Taiteilijana esityksen valmistamiseen

Merkin voi suorittaa toimimalla ohjaajana Luova lava leirillä. Lisäksi merkin voi saada osallistumalla Luova lava ohjaaja koulutukseen ja täydentää osaamista oman toiminnan ja aiemmin hankitun osaamisen kautta.

Toimimalla Luova lava leirin työtehtävissä 24 tuntia

Käymällä koulutuksen sekä aiemman ohjausalan toiminnan hyväksi luku

Nuorisoseurajärjestön toiminta-ajatuksen mukaan nuorisoseurojen kasvatus- ja harrastustoiminta edistää lasten ja nuorten kokonaisvaltaista kasvua sekä aktiivista ja vastuullista kansalaisuutta. Eri-ikäisten yhdessä toimiminen vahvistaa yhteisöllisyyttä ja yhdenvertaisuutta sekä lisää hyvinvointia.

Luova lava – toiminta ja koulutus vahvistaa järjestön toiminta-ajatusta ja ylläpitää harrastustoiminnan luotettavuutta ja laatua. Toiminnassa noudatetaan järjestön arvoja, jotka ovat osallisuus, yhteisöllisyys ja yhdenvertaisuus.

Myöntäjän suosittelut

logo

Kansalaisfoorumi

info@kansalaisfoorumi.fi

 • Tämä organisaatio on luotettu jäsen verkostossamme

 • Tunnustamme ja luotamme tähän organisaatioon, koska...

 • Jaamme samat arvot tämän organisaation kanssa

 • Teemme yhteistyötä tämän organisaation kanssa

 • Suunnittelemme tai kehitämme yhteistyössä merkkejä tämän organisaation kanssaValitse kaikki toteutuneet vaihtoehdot, vähintään kaksi
Valitse kaikki itsellesi sopivat menetelmät, joissa olet ollut mukana leirin aikana
Esim: luovien menetelmien tanssi, teatteri, sirkus, musiikki, kädentaidot tms. Ohjaaminen, Leiriläisten kanssa juttelu, ristiriitatilanteiden selvittely, muuttuviin tilanteisiin reagointi, muiden leiriohjaajien kanssa yhdessä toimiminen, asioiden organisointi, viestintä ja yhteistyö leiriläisten ja heidän vanhempiensa kanssa.
- tai -