Ohjauksen käytänteet

Ohjauksen käytänteet

Oulun Ammattikorkeakoulu Oy

Avainsanat:

ohjausmuodot, ohjauspalvelut, opintopolku, toimijuus
Merkin saaja tietää kuinka ohjausta toteutetaan käytännössä omalla koulutusalalla.

OSAAMISTAVOITTEET

Merkin saaja

  • tietää kuinka ohjauksen käytänteet ja ohjausmuodot toteutuvat ammatillisessa koulutuksessa / korkeakoulutuksessa omalla koulutusalalla
  • osaa pohtia omia kokemuksiaan ja hyödyntää tarkastelussaan tieteellistä kirjallisuutta ja/tai muita luotettavia tiedonlähteitä

OSAAMISEN OSOITTAMINEN

Perehdy seuraaviin lähteisiin:

Selvitä ammatillisen koulutuksen / ammattikorkeakoulun ohjauksen käytänteet perehtymällä oppilaitoksen ohjauspalveluihin ja/tai suunnitelmaan, jossa ne on kuvattu. Voit lisäksi haastatella opettajaa.

  1. Ketkä oppilaitoksessa osallistuvat opiskelijoiden ohjaukseen?
  2. Mitä ohjauksen tehtäviä sisältyy opettajan työhön?
  3. Mihin opintojen vaiheisiin ohjaus sijoittuu?
  4. Miten opettaja toteuttaa ohjausta (henkilökohtainen ohjaus, ryhmäohjaus, verkko-ohjaus)?
  5. Millaisiin sisältöihin ohjaus kohdistuu?
  6. Miten HOKS/Hops -prosessi toteutuu kyseisessä oppilaitoksessa?

Kokoa hankkimasi tiedot käsitekartaksi ja selitä omalla videolla (max 10 min) laajemmin saamiasi vastauksia. Pohdi lisäksi, mitä omia ajatuksia ohjauksen toteuttaminen sinussa herätti? Voit videon sijaan laatia myös kirjallisen tarkastelun.


Tarkista, että sähköpostiosoitteesi on oikein ja muistit valita oman tuutorisi arvioijaksi!


- tai -