Ohjauksen periaatteet

Ohjauksen periaatteet

Oulun Ammattikorkeakoulu Oy

Avainsanat:

elinikäinen, holistinen, ohjaus
Merkin saaja ymmärtää ohjauksen periaatteet omalla koulutusalalla.

OSAAMISTAVOITTEET

Merkin saaja

  • ymmärtää ohjauksen periaatteet ammatillisessa koulutuksessa tai korkeakoulutuksessa
  • osaa pohtia omia kokemuksiaan ja hyödyntää tarkastelussaan tieteellistä kirjallisuutta ja/tai muita luotettavia tiedonlähteitä

OSAAMISEN OSOITTAMINEN

Perehdy seuraaviin lähteisiin:

Kokoa lähteistä hankkimasi tiedot käsitekartaksi ja selitä omalla videolla (max. 10 min) laajemmin käsitekarttasi sisältö. Pohdi videollasi lisäksi sitä, mitä ajatuksia ohjauksen periaatteet herättivät sinussa opettajana. Voit videon sijaan laatia myös kirjallisen tarkastelun.


Tarkista, että sähköpostiosoitteesi on oikein ja muistit valita oman tuutorisi arvioijaksi!


- tai -