Ohjaajana ortodoksisella leirillä

Ohjaajana ortodoksisella leirillä

Ortodoksisten nuorten liitto ONL ry on valtakunnallinen, kirkollista nuorisotyötä tekevä keskusjärjestö. Toiminnan pääalueina ovat seurakuntien lapsi- ja nuorisotyön tukeminen, julkaisutoiminta, leirien, kurssien ja tapahtumien järjestäminen sekä kansainvälinen toiminta. Liiton toiminnan päärahoittajat ovat Suomen ortodoksinen kirkko sekä Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Avainsanat:

kirkkotoimii, leirinohjaaja, leirityö, leirityöhyvätyö, nousenuoriortodoksi, ohjaaja, ohjaajanaortoksisellaleirillä, onl, ortodoksinen
Merkin saaja on toiminut leiriolosuhteissa ohjaajan tehtävissä ja osaa ohjata leiriläisiä.

Merkin saaja:

1) on toiminut esim. yleisohjaajana, leirihuoltajana tai asiaohjaajana (joissakin paikoissa nimike voi olla ryhmänohjaajakin) kahdella tai useammalla ortodoksisella leirillä. (Leiri on yleensä kolme yötä tai pidempään kestävä yhtäjaksoinen tapahtuma, lyhyemmät ovat tapahtumia tai retkiä). Saajalla on ollut vastuullaan itsenäisesti hoidettavia tehtäviä, esim. oppitunnin vetäminen tai leirin aikataulusta huolehtiminen.

2) osaa toimia tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti, ymmärtää erilaisia ohjausmenetelmiä sekä tunnistaa roolinsa ohjaajana

3) osaa huomioida ortodoksisen kirkon opetuksen ja tavat leiriarjessa ja pyrkii itse olemaan hyvä esimerkki näissä asioissa

4) osaa toimia leiriyhteisössä ja huomioida sekä työkavereita että leiriläisiä. Merkin saaja kykenee pitämään yllä oman toimintakykynsä koko tehtävän/ leirin ajan.

Merkin saajan leirikokemus voi olla seurakunnan, järjestön tai muun ortodoksisen tahon järjestämällä leirillä hankittua. Merkin saaja pystyy osoittamaan luotettavasti (esim. seurakunnan työtodistus tai suosittelija) leirityökokemuksensa.


Avaa osaamistasi ja kokemustasi vastaamalla seuraaviin kysymyksiin.

HUOM! Tässä osaamismerkissä ohjaajalla tarkoitetaan mm. asiaohjaajan, ohjaajan tai yleisohjaajan tehtäviä.

Muistathan kertoa myös konkreettisia esimerkkejä, mm. leiriesi nimet ja paikat. Voit lisätä tekstiin liitteen tai linkin, jonka takana on esim. näyte tai muu osoitus osaamisestasi. Muista harkita, millaisia liitteitä jaat ja miten voit karsia niistä henkilötietoja. Jos haluat jakaa esimerkiksi lausunnon itsestäsi tai työtodistuksesi, suosittelemme lähettämään sen meille erikseen sähköpostilla tai ottamaan siitä kuvan, ja käsittelemään niin, että henkilötietosi on pääosin peitetty.

Kun olet valmis, paina Lähetä hakemus. Voit myös tallentaa hakemuksesi ja palata siihen myöhemmin. Käsittelemme hakemuksen yleensä noin kuukauden kuluessa, mahdollisesti nopeamminkin.


Mainitse leirien nimet, ajankohdat ja järjestäjät, sekä kerro mitä tehtäväsi pitivät sisällään. Esimerkki: Valamon kripari 2019 (ONL ry). Suunnittelin ja ohjasin teemaryhmää, jossa jokainen pienryhmä tekin vuorollaan kriparimainosvideon.
Kuvaile päivissä tai viikoissa kokemuksesi kokonaismäärää.
Kuvaile kaksi tai kolme esimerkkiä.
Kuvaile itseäsi ohjaajapersoonana lyhyesti, sekä kerro,millainen työkaveri mielestäsi olet tai millaista palautetta olet saanut muilta.
Kuvaile lyhyesti, miten olet huolehtinut omasta jaksamisestasi leirin aikana tai mikä on auttanut sinua pitämään toimintakykyäsi yllä leirin aikana.
Kerro tässä, mistä voimme tarvittaessa varmistaa, että olet ollut mukana leirityössä. (Tätä kohtaa ei ole pakko täyttää, jos toimitat meille työtodistuksia tai lausunnon esim. sähköpostitse.)
Halutessasi voit liittää tiedot ohjaajakokemuksestasi tähän liitetiedostona, merkitse silloin edellisiin kysymyksiin esim. "Tiedot liitetiedostossa" . Toimi harkitsevaisesti henkilötietojesi (esim. syntymäaika tai osoite) jakamisen suhteen, suosittelemme välttämään niiden jakamista liitetiedostoissa.
- tai -