Moodle-osaaja

Moodle-osaaja

Avainsanat:

Moodle, oppimisalusta, osaaminen, pedagoginen, tekninen, verkko-opetus
Osaa suunnitella, rakentaa ja toteuttaa pedagogisesti ja teknisesti toimivan Moodle-toteutuksen

Osaaminen

  • Osaa suunnitella, rakentaa ja toteuttaa pedagogisesti ja teknisesti toimivan sekä HAMKin yhteisten käytänteiden mukaisen Moodle-toteutuksen.
  • Osaa hyödyntää monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti Moodlen eri aktiviteetteja (esim. tehtävät, keskustelut, tentit) ja varmistaa niiden saavutettavuuden.
  • Osaa lisätä työtilaan erityyppisiä sisältöjä tarkoituksenmukaisessa muodossa (esim. tekstidokumentit, videot, kuvat, tallenteet) ja varmistaa niiden saavutettavuuden.
  • Osaa suunnitella, organisoida ja ohjata sekä yksilöllistä että yhteisöllistä työskentelyä verkkototeutuksella
  • Osaa hyödyntää Moodlen hallintatyökaluja oppimisprosessin seurannassa ja palautteen annossa (ainakin tehtävien arviointi ja palaute, edistymisen seuranta, oppimisanalytiikka).

Osaamisen osoittaminen

  • Suunnittele ja rakenna toimiva Moodle-työtila omaan opetukseesi edellä esitettyjen kriteerien mukaan. Toteuta opetus, ohjaus ja arviointi sekä hyödynnä tarkoituksenmukaisesti hallintatyökaluja. Kerää palaute osallistujilta ja esitä arvio toteutuksen onnistumisesta ja yhteisten käytänteiden toteutumisesta.
  • Liitä osaamismerkkihakemukseen linkki dokumenttiin/tallenteeseen, jossa teet oman osaamisesi näkyväksi. Esitä dokumentissa/tallenteessa todisteita/arvioita osaamisestasi.
  • Liitä mukaan myös linkki Moodlen työtilaan.


Kuvaa Moodlen opetuskäytön osaamisesi (vrt. osaamistavoitteet) esim. dokumenttiin, sivustoon, blogiin tai videolle. Liitä dokumentaatioon todisteita ja arvioita osaamisestasi.
Liitä mukaan työtilan suora https-linkki.
Voit halutessasi liittää mukaan lisätietoja osaamisesi osoittamiseen vrt. osaamisen tavoitteet & kriteerit
- tai -