Tiimityöskentely


Tiimityöskentely

Avainsanat:

eduuni, M365, Ryhmätyöskentely, tiimityö, työskentely, yhteisöllinen
Osaa hyödyntää Teams-palvelun tarjoamat mahdollisuudet tiimien työskentelyssä ja ymmärtää milloin käytetään Teamsia ja missä tilanteessa eDuunia.

Osaaminen: Osaa luoda ja ottaa käyttöön käyttötarkoituksen mukaisen tiimin. Osaa kutsua muita tiimin toimintaan mukaan sekä tarvittaessa tehdä muutoksia tiimin kokoonpanoon tai rooleihin. Osaa navigoida tiimin sisällä, hyödyntää tiedostokirjastoa, muistikirjaa, keskustella, luoda tarpeen mukaan uusia välilehtiä. Osaa jakaa tiimin tiedostoja Teams-palvelun kautta tai hyödyntämällä SharePoint-tiedostokirjastonäkymää. Osaa ottaa käyttöön Teams-sovelluksen. Ymmärtää tiimin ja sen mahdollisten alikanavien käyttötarkoitukset ja erot sekä osaa ohjata palvelun käyttöä muille tiimiläisille.

Osaamisen näyttö: Liitä osaamismerkkihakemukseen: 1) kuvaruutukaappaus tiimin (Teams) päänäkymästä, jossa näkyy tiimi mahdollisine alikanavineen, 2) kuvaruutukaappaus tiimin jäsenistä ja rooleista, 3) kuvaruutukaappaus tiimin tiedostokirjastosta, 4) kuvaruutukaappaus tiimin SharePoint-tiedostokirjastosta, 5) kuvaruutukaappaus tiimin muistikirjan hyödyntämisestä, 6) kuvaruutukaappaus tiimin keskustelusta 7) kuvaus siitä mihin tiimiä käytetään ja 8) selvitys missä tilanteessa täytyy käyttää eDuunia.


Liitä osaamismerkkihakemukseen: 1) kuvaruutukaappaus tiimin (Teams) päänäkymästä, jossa näkyy tiimi mahdollisine alikanavineen, 2) kuvaruutukaappaus tiimin jäsenistä ja rooleista, 3) kuvaruutukaappaus tiimin tiedostokirjastosta, 4) kuvaruutukaappaus tiimin SharePoint-tiedostokirjastosta, 5) kuvaruutukaappaus tiimin muistikirjan hyödyntämisestä, 6) kuvaruutukaappaus tiimin keskustelusta 7) kuvaus siitä mihin tiimiä käytetään ja 8) selvitys missä tilanteessa täytyy käyttää eDuunia.


Ota kuvaruutukaappaus tiimin (Teams) päänäkymästä, jossa näkyy tiimi mahdollisine alikanavineen.
Ota kuvaruutukaappaus tiimin jäsenistä ja rooleista.
Ota kuvaruutukaappaus tiimin tiedostokirjastosta.
Ota kuvaruutukaappaus tiimin SharePoint-tiedostokirjastosta.
Ota kuvaruutukaappaus tiimin muistikirjan hyödyntämisestä.
Ota kuvaruutukaappaus tiimin keskustelusta.
Kirjoita kuvaus siitä, mihin tiimiä käytetään.
Kuvaile, missä tilanteessa sinun tulisi käyttää eDuunia.
- tai -