Tiimityöskentely


Tiimityöskentely

Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) on oppimis- ja tutkimusyhteisö tekijöille, jotka haluavat muuttaa maailmaa. Meitä on noin 10 000 biotalouden, hyvinvoinnin, koulutuksen, liiketoiminnan, muotoilun ja teknologian tulevaisuuden tekijää. Toimimme seitsemällä kampuksella, verkossa ja kansainvälisesti.

Häme University of Applied Sciences (HAMK) is a learning and research community of people driven to make a positive impact on the world. We are a team of approximately 10 000 people shaping the future of bioeconomy, business, design, education, health and technology. Our presence spans across seven campuses, online, and internationally.

Avainsanat:

eduuni, M365, Ryhmätyöskentely, tiimityö, työskentely, yhteisöllinen
Osaa hyödyntää Teams-palvelun tarjoamat mahdollisuudet tiimien työskentelyssä ja ymmärtää milloin käytetään Teamsia ja missä tilanteessa eDuunia.

Kriteerit

Osaaminen: Osaa luoda ja ottaa käyttöön käyttötarkoituksen mukaisen tiimin. Osaa kutsua muita tiimin toimintaan mukaan sekä tarvittaessa tehdä muutoksia tiimin kokoonpanoon tai rooleihin. Osaa navigoida tiimin sisällä, hyödyntää tiedostokirjastoa, muistikirjaa, keskustella, luoda tarpeen mukaan uusia välilehtiä. Osaa jakaa tiimin tiedostoja Teams-palvelun kautta tai hyödyntämällä SharePoint-tiedostokirjastonäkymää. Osaa ottaa käyttöön Teams-sovelluksen. Ymmärtää tiimin ja sen mahdollisten alikanavien käyttötarkoitukset ja erot sekä osaa ohjata palvelun käyttöä muille tiimiläisille.

Osaamisen näyttö: Liitä osaamismerkkihakemukseen: 1) kuvaruutukaappaus tiimin (Teams) päänäkymästä, jossa näkyy tiimi mahdollisine alikanavineen, 2) kuvaruutukaappaus tiimin jäsenistä ja rooleista, 3) kuvaruutukaappaus tiimin tiedostokirjastosta, 4) kuvaruutukaappaus tiimin SharePoint-tiedostokirjastosta, 5) kuvaruutukaappaus tiimin muistikirjan hyödyntämisestä, 6) kuvaruutukaappaus tiimin keskustelusta 7) kuvaus siitä mihin tiimiä käytetään ja 8) selvitys missä tilanteessa täytyy käyttää eDuunia.

Myöntäjän suosittelut

logo

Badge Finland

info@badgefinland.fi

Tämä organisaatio on jäsen Badge Finland -verkostossa.

Verkoston jäsenenä organisaatio edistää eri tavoin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista Open Badges -digitaalisten osaamismerkkien avulla.

Organisaatio tekee yhteistyötä niin verkoston jäsenten kuin muiden organisaatioiden kanssa levittääkseen tietoisuutta Open Badges -konseptista.

Badge Finland -verkoston verkkosivuilla jaetaan avoimesti tietoa verkoston jäsenistä ja toiminnasta.

logo

eAMK

eamkhanke@gmail.com

Suosittelemme Hämeen ammattikorkeakoulua (HAMK), sillä:

 • HAMK on luotettu jäsen verkostossamme.

 • Teemme tiivistä yhteistyötä HAMK:n kanssa hankkeessamme.

 • Suunnittelemme ja kehitämme osaamismerkkejä yhteistyössä HAMK:n kanssa.

logo

Kiipulasäätiö

osaamismerkit@kiipula.fi

 • Teemme yhteistyötä tämän organisaation kanssa
 • Jaamme samat arvot tämän organisaation kanssa

 • Tämä organisaatio on luotettu jäsen verkostossamme

 • Teemme yhteistyötä tämän organisaation kanssa

logo

Opintokeskus Sivis / Sivis Study Centre

toimisto@opintokeskussivis.fi

Opintokeskus Sivis on valtakunnallinen aikuisoppilaitos, joka toteuttaa, tutkii, kehittää, ohjaa ja tukee järjestöllistä koulutusta. Teemme yhteistyötä HAMK kanssa digitaalisten osaamismerkkien kehittämisen ja luomisen parissa. Opintokeskus Sivis tunnustaa HAMK osaamisen tunnistamiseen ja arviointiin liittyvän asiantuntemuksen ja luottaa sen kehittämien osaamismerkkien laatuun.

logo

Oppiminen Online

info@oppiminenonline.com

 • Tunnustamme ja luotamme tähän organisaatioon, koska...

 • Jaamme samat arvot tämän organisaation kanssa

 • Tämä organisaatio on luotettu jäsen verkostossamme

 • Teemme yhteistyötä tämän organisaation kanssa

 • Tunnustamme tämän organisaation myöntämät merkit

 • Jaamme merkit tämän organisaation kanssa

 • Suunnittelemme tai kehitämme yhteistyössä merkkejä tämän organisaation kanssa

 • Tämän organisaation luomat ja myöntämät merkit vastaavat standardejamme

logo

Suomen eOppimiskeskus ry

info@eoppimiskeskus.fi

 • Tämä organisaatio on luotettu jäsen verkostossamme

 • Teemme yhteistyötä tämän organisaation kanssa

 • Tämä organisaatio on luotettu jäsen verkostossamme

 • Tämän organisaation luomat ja myöntämät merkit vastaavat standardejamme


Liitä osaamismerkkihakemukseen: 1) kuvaruutukaappaus tiimin (Teams) päänäkymästä, jossa näkyy tiimi mahdollisine alikanavineen, 2) kuvaruutukaappaus tiimin jäsenistä ja rooleista, 3) kuvaruutukaappaus tiimin tiedostokirjastosta, 4) kuvaruutukaappaus tiimin SharePoint-tiedostokirjastosta, 5) kuvaruutukaappaus tiimin muistikirjan hyödyntämisestä, 6) kuvaruutukaappaus tiimin keskustelusta 7) kuvaus siitä mihin tiimiä käytetään ja 8) selvitys missä tilanteessa täytyy käyttää eDuunia.


Ota kuvaruutukaappaus tiimin (Teams) päänäkymästä, jossa näkyy tiimi mahdollisine alikanavineen.
Ota kuvaruutukaappaus tiimin jäsenistä ja rooleista.
Ota kuvaruutukaappaus tiimin tiedostokirjastosta.
Ota kuvaruutukaappaus tiimin SharePoint-tiedostokirjastosta.
Ota kuvaruutukaappaus tiimin muistikirjan hyödyntämisestä.
Ota kuvaruutukaappaus tiimin keskustelusta.
Kirjoita kuvaus siitä, mihin tiimiä käytetään.
Kuvaile, missä tilanteessa sinun tulisi käyttää eDuunia.
- tai -