Työhyvinvointikortin® kouluttaja


Työhyvinvointikortin® kouluttaja

Työturvallisuuskeskuksessa teemme töitä entistä paremman työelämän eteen keskittymällä työturvallisuuteen, työsuojeluun ja työhyvinvointiin.

Avainsanat:

kehittäjä, kouluttaja, työhyvinvointi
Työhyvinvointi on koko työyhteisön tehtävä ja organisaation menestystekijä. Kun voidaan hyvin, voidaan mitä vain.

Työhyvinvointikortin® kouluttajamerkki kertoo, että sinulla on intoa ja osaamista kehittää työhyvinvointia yhdessä työyhteisöjen kanssa.

Osaat auttaa työyhteisöjä jäsentämään, mistä työhyvinvointi koostuu ja miten sitä edistetään yhteistyössä. Sinulla on valmiudet käyttää monipuolisesti Työhyvinvointikortin® koulutusaineistoa ja erilaisia menetelmiä, jotta työyhteisö voi tunnistaa voimavarojaan ja kehittämistarpeitaan. Osaat kannustaa ja ohjata heitä työhyvinvoinnin edistämisessä.

Merkki on määräaikainen (viisi vuotta).


Voit hakea tämän osaamismerkin, jos sinulla on voimassaoleva Työhyvinvointikortin® kouluttajaoikeus.


Merkitse viimeisin. Jos et muista tarkkaa päivämäärää, kerro ajankohta esimerkiksi kuukauden tarkkuudella.
- tai -