Höntsä vertaisohjaaja

Höntsä vertaisohjaaja

Suomen Nuorisoseurat ry

openbadge@nuorisoseurat.fi

Avainsanat:

harrastus, hyvinvointi, nuoret, ohjaaminen, osallisuus, ryhmä, vapaaehtoistyö
Digitaalisen osaamismerkin kuvaus: Höntsä-vertaisohjaaja -merkki on kohdennettu 16-25 –vuotiaille nuorille, jotka ovat toimineet ohjaajana saman ikäisten toimintaryhmässä. Merkin laajuus on 1 opintopiste (16 h sisältäen ohjaamisen ja suunnittelun). Merkin hakijan on täytynyt ensin käydä Höntsä coach -vertaisohjaajakoulutus.

Kriteerit

Merkin suorittaja: • On toiminut nuorten (16-25 –vuotiaiden) vertaisohjaajana vähintään yhden toimintakauden (12 x 60 minuuttia) ajan. • Osaa suunnitella ja toteuttaa ryhmän kanssa toimintaa, jossa on huomioitu ryhmäläisten osallisuus ja turvallisuus. • On vuorovaikutustaitoinen. • Tunnistaa omat vahvuutensa.

Myöntäjän suosittelut

logo

Kansalaisfoorumi

info@kansalaisfoorumi.fi

  • Tämä organisaatio on luotettu jäsen verkostossamme

  • Tunnustamme ja luotamme tähän organisaatioon, koska...

  • Jaamme samat arvot tämän organisaation kanssa

  • Teemme yhteistyötä tämän organisaation kanssa

  • Suunnittelemme tai kehitämme yhteistyössä merkkejä tämän organisaation kanssaMissä ja milloin ohjauskerrat ovat tapahtuneet? Kuinka monta ohjauskertaa (60 min) sinulle on kertynyt? Huomioithan, että saadaksesi merkin tule ohjauskertoja olla vähintään 12 x 60 min.
Kerro, mitä ryhmänohjauksissa on pääpiirteissään tapahtunut.
Kerro ryhmäsi taustaorganisaatio (jos sellainen on), sekä sitä edustavan henkilön yhteystiedot (puhelinnumero/sähköposti). Kysythän yhteystietojen välittämiseen luvan ennen niiden antamista.
Esim. ryhmän ohjaus, toiminnan suunnittelu, toiminnan arviointi, ryhmän muu toiminta esim. tapahtumat, retket, viestintä
Esim. eri menetelmien käyttö ohjaustilanteessa, tutustuminen ja ryhmäyttäminen, ristiriitatilanteiden selvittely, muuttuviin tilanteisiin reagointi, muiden ohjaajien kanssa yhdessä toimiminen, asioiden organisointi ja viestintä.
Esim. toiminnan suunnittelu, kehittäminen, tiedotus ja viestintä.
Liitä hakemukseen kuva, todistus tai muu dokumentti, jolla osoitat osaamistasi ohjaajana. Huomioithan, että liitteet ovat julkisia, joten niissä ei voi mainita henkilötietoja tai taustaorganisaation sisäisiä asioita.
- tai -