Korkeakouluoppimisen menetelmät


Korkeakouluoppimisen menetelmät

logo

Oulun yliopisto | University of Oulu

university.of.oulu@oulu.fi

Suunnittelija

Oulun Ammattikorkeakoulu Oy

Oppimista tukevien pedagogisten mallien ja menetelmien soveltaminen

Kriteerit

Osaamistavoitteet:

 • Osaat arvioida erilaisia oppimista edistäviä opetusmenetelmiä tai pedagogisia malleja
 • Osaat perustella opetusmenetelmän tai pedagogisen mallin soveltuvuutta kriittisen ajattelun kehittämiseen

Osaamisen osoittaminen:

 • Tehtävä 1: Valitse omaan oppialaasi sopiva opetusmenetelmä TAI pedagoginen malli ja laadi mind map sen toimintaperiaatteista ja hyödyistä sekä haasteista. Voit piirtää kuvan käsin (tallenna kuvaksi) tai haluamallasi ohjelmalla (esim. Power Point). Tallenna piirros verkkoon ja lisää linkki merkkihakemukseesi.

 • Tehtävä 2: Mikä opetusmenetelmistä TAI pedagogisista malleista edistää parhaiten opiskelijan kriittisen ajattelun kehittämistä? Perustele. Tallenna pohdintasi verkkoon (esim. Google Docs) ja lisää linkki merkkihakemukseesi.

Myöntäjän suosittelut

 • We share the same values as this organisation

 • This organisation is a trusted member of our network

 • We collaborate with this organisation

 • Badges created and issued by this organisation align with our standards

 • We design or co-create badges in collaboration with this organisation

logo

Oulun ammattikorkeakoulu

etunimi.sukunimi@oamk.fi

 • Tunnustamme ja luotamme tähän organisaatioon.

 • Jaamme samat arvot tämän organisaation kanssa.

 • Teemme yhteistyötä tämän organisaation kanssa.

 • Tunnustamme tämän organisaation myöntämät merkit.

 • Suunnittelemme tai kehitämme yhteistyössä merkkejä tämän organisaation kanssa.

 • Tämän organisaation luomat ja myöntämät merkit vastaavat standardejamme.http://www.oamk.fi/c5/fi/tutkimus-ja-kehitys/hankkeet/kope/korkeakoulupedagogiikan-osaamismerkki/oppimisosaaja/korkeakouluoppimisen-menetelmat/

- tai -