Korkeakoulun erityisluonne

Korkeakoulun erityisluonne

logo

Oulun yliopisto | University of Oulu

university.of.oulu@oulu.fi

Creator

Oulun Ammattikorkeakoulu Oy

Korkeakoulut tiede- ja innovaatioyhteisönä

Osaamistavoitteet:

  • Osaat kuvata korkeakouluyhteisön erityispiirteitä
  • Osaat verrata ja arvioida korkeakoulun toimintaa suhteessa muihin kouluasteisiin ja korkeakoulun ihanteeseen

Osaamisen osoittaminen:

  • Tehtävä 1: Vastaa kahdeksaan väittämään korkeakouluyhteisöstä. Katso väittämien "oikeat vastaukset" ja tutustu tarjoittuihin lähdemateriaaleihin.

  • Tehtävä 2: Pohdi lyhyesti millaista on korkeakouluyhteisön erityislaatu suhteessa muihin koulutusorganisaatioihin ja mihin se perustuu. Tallenna pohdintasi verkkoon (esim. Google Docs) ja lisää linkki merkkihakemukseesi.https://www.oamk.fi/c5/fi/tutkimus-ja-kehitys/hankkeet/kope/korkeakoulupedagogiikan-osaamismerkki/korkeakouluyhteisoosaaja/korkeakoulun-erityisluonne/

- or -