Saavutettavan videomateriaalin tuottaja

Saavutettavan
videomateriaalin tuottaja

Avainsanat:

digitaalinen, materiaali, opetusmateriaali, pedagoginen, saavutettava, saavutettavuus, tekstitys, video
Merkin haltija osaa tuottaa saavutettavaa videomateriaalia.

Osaaminen:

 • Ymmärtää miksi digitaalisen saavutettavuuden huomioiminen opetusmateriaalin tai muun materiaalin tuotannossa on tärkeää.
 • Osaa tuottaa tekstitettyjä videoita tai tekstivastineen videolle.
 • Osaa noudattaa tärkeimpiä tekstityskäytänteitä videon tekstityksessä.
 • Osaa tekstittää videon siten, että videon katsoja voi valita onko tekstitys näkyvissä vai ei (CC).
 • Osaa hyödyntää korkeakoulun tarjoamia työkaluja videon tekstityksessä.

Osaamisen osoittaminen:

Suunnittele ja toteuta saavutettava video osana työtäsi, esimerkiksi opetuksessa (tekstitetty tai videon sisältämä tieto löytyy tekstinä):

 • Kuvaile, mihin käyttötarpeeseen tuotit videon, ja millä tavoin hyödynsit sitä osana työtäsi, esimerkiksi opetuksessa.
 • Kuvaile, millaisia valintoja teit videon suunnittelussa ja toteuttamisessa saavutettavuuden näkökulmasta ja erityisesti tekstityksen tekemisessä.
 • Kuvaile, mitä sovellusta olet käyttänyt videon tuottamiseen, tekstitykseen ja editointiin, ja miksi valitsit kyseisen sovelluksen.
 • Kerro, missä ja millä tavoin jaoit videon käyttäjille. Onko video osa jotain isompaa kokonaisuutta, esimerkiksi soittolistassa?
 • Kuvaile, mitä erityisesti opit saavutettavan videomateriaalin tekemisestä. Kohtasitko haasteita, joita jouduit ratkaisemaan?
 • Liitä mukaan linkki videoon, joka on toteutettu mahdollisimman saavutettavasti.

Tämä osaamismerkki on tuotettu DigiCampus-hankkeen Estettömyys ja saavutettavuus -osahankkeessa. DigiCampus-hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö, ja osahanketta toteuttavat Hämeen ammattikorkeakoulu, Jyväskylän yliopisto ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

DigiCampus-hankkeen logot


Suunnittele ja toteuta saavutettava video osana työtäsi, esimerkiksi opetuksessa (tekstitetty tai videon sisältämä tieto löytyy tekstinä).


Kuvaile, mihin käyttötarpeeseen tuotit videon, ja millä tavoin hyödynsit sitä osana työtäsi, esimerkiksi opetuksessa.
Kuvaile, millaisia valintoja teit videon suunnittelussa ja toteuttamisessa saavutettavuuden näkökulmasta ja erityisesti tekstityksen tekemisessä. Mitkä tekijät edistävät videon saavutettavuutta?
Kuvaile, mitä sovellusta olet käyttänyt videon tuottamiseen, tekstitykseen ja editointiin, ja miksi valitsit kyseisen sovelluksen.
Kerro, missä ja millä tavoin jaoit videon käyttäjille. Onko video osa jotain isompaa kokonaisuutta, esimerkiksi soittolistassa?
Kuvaile, mitä erityisesti opit saavutettavan videomateriaalin tekemisestä. Kohtasitko haasteita, joita jouduit ratkaisemaan?
Liitä mukaan linkki videoon, joka on toteutettu mahdollisimman saavutettavasti. Varmistathan, että osaamismerkin arvioija pystyy avaamaan ja katsomaan videon.
- tai -