Vaikuttaminen opiskelijatoiminnassa

Vaikuttaminen
opiskelijatoiminnassa

Olemme kuudella kampuksella Uudellamaalla toimiva ammattikorkeakoulu. Yhteisöömme kuuluu noin 7 800 opiskelijaa, 500 henkilökunnan jäsentä sekä yli 24 000 alumnia.

Laurea University of Applied Sciences operates in Uusimaa region at six different campuses. There are about 7800 students, 500 staff members and more than 24 000 alumni in our community.

Avainsanat:

laurauas, laureamko, opiskelijatoiminta
Tulevaisuuden johtamisen moduulissa osaamisen ydintä on johtamisosaamisen kehittyminen käytännön opiskelijatoiminnassa. Moduulin suoritettuaan opiskelijalla on näyttöä siitä, että hän kykenee toimimaan johtotehtävissä niin asioiden kuin ihmisten johtamiseksi. Opiskelija osaa vaikuttamisen ja päätöksenteon menettelytapoja opiskelijajärjestötoiminnassa. Opiskelija osaa johtaa projekteja ja projektinhallinnassaan huomioida niin ihmisten johtamisen kuin talouden.

Kriteerit

Tavoitteena on kehittää osaamista kolmella osa-alueella:

Vaikuttaminen ja edunvalvonta

Opiskelija osaa - tehdä vaikuttamistyötä itsenäisesti ja tavoitteellisesti - tehdä suunnitelman edunvalvontatavoitteen saavuttamiseksi - viestiä vaikuttavasti edunvalvontatoiminnasta

Päätöksenteko

Opiskelija osaa - kokouskäytännöt ja tuottaa kokousasiakirjoja - raportoida toiminnastaan yhteisten toimintatapojen mukaisesti - hyödyntää omia mahdollisuuksiaan päätöksentekoprosesseihin vaikuttamisessa

Vaikuttamisen työkalut

Opiskelija osaa - hyödyntää toiminnalleen keskeisiä asiakirjoja, kuten lainsäädäntöä tai Laurean ja opiskelijajärjestön ohjaavia dokumentteja - hyödyntää opiskelijoilta saatua palautetta edunvalvonnassa - toimia rakentavassa vuorovaikutuksessa eri sidosryhmien kanssa

Myöntäjän suosittelut

logo

eAMK

eamkhanke@gmail.com

Suosittelemme Laurea-ammattikorkeakoulua, sillä:

  • Laurea on luotettu jäsen verkostossamme.

  • Teemme tiivistä yhteistyötä Laurean kanssa hankkeessamme.

  • Suunnittelemme ja kehitämme yhteistyössä merkkejä Laurean kanssa.Voit palauttaa portfoliosi joko linkkinä nettisivulle tai lataamalla tekemäsi portfolio-dokumentin pdf-muodossa tähän. // You can return your portfolio either as a link to a website or by uploading your portfolio document in pdf format here.

Voit linkittää portfoliosi tähän. Tarkistathan, että jako-oikeudet oikein ja saamme linkin auki. / You can link your portfolio here. Please check that the sharing rights are correct and we will get the link open.
Voit ladata materiaalisi suoraan hakemukseen / You can upload your material directly to the application.
Jos olet jakanut linkin salasanalla. Liitä salasana tähän / If you have shared the link with a password. Paste your password here.
- tai -