Johtaminen opiskelijatoiminnassa

Johtaminen
opiskelijatoiminnassa

Olemme kuudella kampuksella Uudellamaalla toimiva ammattikorkeakoulu. Yhteisöömme kuuluu noin 7 800 opiskelijaa, 500 henkilökunnan jäsentä sekä yli 24 000 alumnia.

Laurea University of Applied Sciences operates in Uusimaa region at six different campuses. There are about 7800 students, 500 staff members and more than 24 000 alumni in our community.

Avainsanat:

laurauas, laureamko, opiskelijatoiminta
Osaamistavoitteet Tulevaisuuden johtamisen moduulissa osaamisen ydintä on johtamisosaamisen kehittyminen käytännön opiskelijatoiminnassa. Moduulin suoritettuaan opiskelijalla on näyttöä siitä, että hän kykenee toimimaan johtotehtävissä niin asioiden kuin ihmisten johtamiseksi. Opiskelija osaa vaikuttamisen ja päätöksenteon menettelytapoja opiskelijajärjestötoiminnassa. Opiskelija osaa johtaa projekteja ja projektinhallinnassaan huomioida niin ihmisten johtamisen kuin talouden.

Kriteerit

Tavoitteena on kehittää osaamista kolmella osa-alueella:

Itsensä johtaminen

Opiskelija osaa - asettaa toiminnalleen tavoitteita - hallita omaa ajankäyttöään - arvioida oman toimintansa ja osaamisensa vahvuudet ja kehittämiskohteet

Strateginen johtaminen

Opiskelija osaa - kuvata strategisen ja operatiivisen toiminnan eron - strategista suunnittelua eli esimerkiksi osaa asettaa tavoitteita ja mitata toimintaa - ennakoida muuttuvia tilanteita ja reagoida niihin

Ihmisten johtaminen

Opiskelija osaa - toimia vastuullisesti johtajana - johtaa tiimiä tuloksekkaasti ja toimia haastavissa vuorovaikutustilanteissa - innostaa, kannustaa ja tukea tiimiään

Myöntäjän suosittelut

logo

eAMK

eamkhanke@gmail.com

Suosittelemme Laurea-ammattikorkeakoulua, sillä:

  • Laurea on luotettu jäsen verkostossamme.

  • Teemme tiivistä yhteistyötä Laurean kanssa hankkeessamme.

  • Suunnittelemme ja kehitämme yhteistyössä merkkejä Laurean kanssa.Voit palauttaa portfoliosi joko linkkinä nettisivulle tai lataamalla tekemäsi portfolio-dokumentin pdf-muodossa tähän. // You can return your portfolio either as a link to a website or by uploading your portfolio document in pdf format here.

Voit linkittää portfoliosi tähän. Tarkistathan, että jako-oikeudet oikein ja saamme linkin auki. / You can link your portfolio here. Please check that the sharing rights are correct and we will get the link open.
Voit ladata materiaalisi suoraan hakemukseen / You can upload your material directly to the application.
Jos olet jakanut linkin salasanalla. Liitä salasana tähän / If you have shared the link with a password. Paste your password here.
- tai -