Tapahtumien järjestäminen opiskelijatoiminnassa

Tapahtumien järjestäminen
opiskelijatoiminnassa

Olemme kuudella kampuksella Uudellamaalla toimiva ammattikorkeakoulu. Yhteisöömme kuuluu noin 7 800 opiskelijaa, 500 henkilökunnan jäsentä sekä yli 24 000 alumnia.

Laurea University of Applied Sciences operates in Uusimaa region at six different campuses. There are about 7800 students, 500 staff members and more than 24 000 alumni in our community.

Avainsanat:

laurauas, laureamko, opiskelijatoiminta
Osaamistavoitteet Yhteisöllinen vaikuttaja -moduuli on kaikkien opiskelija-aktiivitoimintaan osallistuvien perusosaamista. Moduulin osaamisalueet karttuvat esimerkiksi tapahtumien järjestämisessä, kampusten aktiivisessa opiskelijatoiminnassa sekä aktiivisesta opiskelijajärjestön viestinnän kehittämisestä verkostoissa ja sosiaalisessa mediassa sekä tuutoritoiminnassa.

Kriteerit

Tapahtumaorganisointi

Opiskelija osaa - laatia tapahtuma- ja turvallisuussuunnitelman ja toimia niiden mukaan - suunnitella tapahtuman budjetoinnin ja henkilöstöresurssien hyödyntämisen - toimia nopeasti muuttuvissa tilanteissa ja pystyy reagoimaan niihin - koordinoida ja toteuttaa tapahtuman viestintää ja markkinointia

Tapahtumien kehittäminen

Opiskelija osaa - tunnistaa erilaiset kohderyhmät, joille tapahtumia järjestetään ja kuvata kohderyhmien odotuksia tapahtumalle - kehittää tulevia tapahtumia aiempien tuloksien ja palautteiden perusteella

Sidosryhmätyöskentely

Opiskelija osaa - tunnistaa tapahtumiin liittyvät sidosryhmät ja osaa kuvata sidosryhmien intressit yhteistyöhön tapahtumassa - solmia yhteistyösopimuksen

Myöntäjän suosittelut

logo

eAMK

eamkhanke@gmail.com

Suosittelemme Laurea-ammattikorkeakoulua, sillä:

  • Laurea on luotettu jäsen verkostossamme.

  • Teemme tiivistä yhteistyötä Laurean kanssa hankkeessamme.

  • Suunnittelemme ja kehitämme yhteistyössä merkkejä Laurean kanssa.Voit palauttaa portfoliosi joko linkkinä nettisivulle tai lataamalla tekemäsi portfolio-dokumentin pdf-muodossa tähän. // You can return your portfolio either as a link to a website or by uploading your portfolio document in pdf format here.

Voit linkittää portfoliosi tähän. Tarkistathan, että jako-oikeudet oikein ja saamme linkin auki. / You can link your portfolio here. Please check that the sharing rights are correct and we will get the link open.
Voit ladata materiaalisi suoraan hakemukseen / You can upload your material directly to the application.
Jos olet jakanut linkin salasanalla. Liitä salasana tähän / If you have shared the link with a password. Paste your password here.
- tai -