Viestintä opiskelijatoiminnassa

Viestintä
opiskelijatoiminnassa

Olemme kuudella kampuksella Uudellamaalla toimiva ammattikorkeakoulu. Yhteisöömme kuuluu noin 7 800 opiskelijaa, 500 henkilökunnan jäsentä sekä yli 24 000 alumnia.

Laurea University of Applied Sciences operates in Uusimaa region at six different campuses. There are about 7800 students, 500 staff members and more than 24 000 alumni in our community.

Avainsanat:

laurauas, laureamko, opiskelijatoiminta
Osaamistavoitteet Yhteisöllinen vaikuttaja -moduuli on kaikkien opiskelija-aktiivitoimintaan osallistuvien perusosaamista. Moduulin osaamisalueet karttuvat esimerkiksi tapahtumien järjestämisessä, kampusten aktiivisessa opiskelijatoiminnassa sekä aktiivisesta opiskelijajärjestön viestinnän kehittämisestä verkostoissa ja sosiaalisessa mediassa sekä tuutoritoiminnassa.

Kriteerit

Ulkoinen viestintä

Opiskelija osaa - käyttää viestintäkanavia monipuolisesti - viestiä vaikuttavasti ja innostavasti - seurata viestinnän trendejä ja hyödyntää niitä

Sisäinen viestintä

Opiskelija osaa - käyttää sovittuja viestintäkanavia - edistää rakentavaa ja avointa viestintäkulttuuria - raportoida omasta toiminnastaan yhteisten toimintatapojen mukaisesti

Markkinointi

Opiskelija osaa - noudattaa graafista ohjeistoa ja tone of voicea - suunnitella markkinointia ja hyödyntää tekemäänsä suunnitelmaa eri kanavissa viestiessään - hyödyntää erilaisten palveluiden ja tuotteiden keskinäistä yhteyttä lisämyynnissä

Myöntäjän suosittelut

logo

eAMK

eamkhanke@gmail.com

Suosittelemme Laurea-ammattikorkeakoulua, sillä:

  • Laurea on luotettu jäsen verkostossamme.

  • Teemme tiivistä yhteistyötä Laurean kanssa hankkeessamme.

  • Suunnittelemme ja kehitämme yhteistyössä merkkejä Laurean kanssa.Voit palauttaa portfoliosi joko linkkinä nettisivulle tai lataamalla tekemäsi portfolio-dokumentin pdf-muodossa tähän. // You can return your portfolio either as a link to a website or by uploading your portfolio document in pdf format here.

Voit linkittää portfoliosi tähän. Tarkistathan, että jako-oikeudet oikein ja saamme linkin auki. / You can link your portfolio here. Please check that the sharing rights are correct and we will get the link open.
Voit ladata materiaalisi suoraan hakemukseen / You can upload your material directly to the application.
Jos olet jakanut linkin salasanalla. Liitä salasana tähän / If you have shared the link with a password. Paste your password here.
- tai -