Tiedottaja Nuorisoseurassa

Tiedottaja Nuorisoseurassa

Suomen Nuorisoseurat ry

openbadge@nuorisoseurat.fi

Avainsanat:

Nuorisoseura, Tiedottaja
Tiedottaja Nuorisoseurassa osaa tiedottaa nuorisoseuran toiminnasta eri kanavissa. Olet tiedottanut esimerkiksi seuran harrastustoiminnasta, tapahtumista, seurantalon käytöstä ja kokouksista.

Kriteerit

 • Osaa tiedottaa sisäisesti ja ulkoisesti eri viestimiä käyttäen seuran toiminnasta
 • Tuntee Nuorisoseurajärjestön arvot: osallisuus, yhteisöllisyys ja yhdenvertaisuus sekä toiminta-ajatuksen
 • Tuntee ja hyödyntää Nuorisoseurojen viestintäohjeistusta ja –materiaaleja
 • Tuntee seuran organisaation ja toiminnan vastuuhenkilöt, joiden kanssa yhteistyössä toteuttaa viestintää
 • Tunnistaa seuran viestinnän erilaiset kohderyhmät
 • Osaa valita sopivan viestintäkanavan erilaisiin viestintätilanteisiin
 • Osaa käyttää viestinnässään kohderyhmän ja valitun kanavan mukaista ilmaisua
 • Osaa laatia seuran tiedotussuunnitelman ja/tai tapahtuman tiedotussuunnitelman
 • Osaa laatia tiedotteita
 • Osaa tehdä mediaseurantaa seuran toiminnasta
 • Toteuttaa viestintää totuudenmukaisesti ja viestinnän yleisiä periaatteita noudattaen

Myöntäjän suosittelut

logo

Kansalaisfoorumi

info@kansalaisfoorumi.fi

 • Tämä organisaatio on luotettu jäsen verkostossamme

 • Tunnustamme ja luotamme tähän organisaatioon, koska...

 • Jaamme samat arvot tämän organisaation kanssa

 • Teemme yhteistyötä tämän organisaation kanssa

 • Suunnittelemme tai kehitämme yhteistyössä merkkejä tämän organisaation kanssaViestintäsuunnitelma, viestinnän vuosikello, järjestelmät, vastuunjako
- tai -