Monikulttuurisen kohtaamispaikan ohjaaja


Monikulttuurisen kohtaamispaikan ohjaaja

Sateenkaari Koto ry

varpu.aaltonen@sateenkaarikoto.fi

Avainsanat:

kohtaamispaikka, monikulttuurisuus, ohjaaja
Monikulttuurinen kohtaamispaikka on kaikkien perheiden oma paikka, jossa äidit voivat jutella toisten äitien kanssa ja lapset voivat leikkiä. Monikulttuuriset kohtaamispaikat ovat ilmaisia ja avoimia kaikille perheille. Ohjaaja voi ottaa omat lapset mukaan kohtaamispaikkaan. Monikulttuurisen kohtaamispaikan ohjaaja • osaa suunnitella ja toteuttaa avointa kohtaamispaikkatoimintaa yhdessä kävijöiden kanssa • tuntee ryhmädynamiikan periaatteet ja osaa ohjata ryhmää • osaa huomioida eri kulttuuritaustat, kohdata ihmiset avoimesti ja tuoda erilaiset ihmiset yhteen • osaa huolehtia tilojen siisteydestä ja turvallisuudesta • osaa suunnitella ja hankkia tarjottavat itse tai yhdessä vastuutyöntekijän kanssa • tuntee kohtaamispaikan ohjaamisen säännöt • osaa raportoida toiminnasta vastuutyöntekijälle • osaa arvioida ja kehittää toimintaa keräämällä palautetta ja kehittämisehdotuksia sekä tekemällä itsearviointia • tuntee ammatillisen tuen mahdollisuuden sekä osaa hyödyntää sen eri kanavia • osaa markkinoida toimintaa yhdessä vastuutyöntekijän kanssa • osaa hoitaa talouteen liittyviä asioita, kuten kirjata tuloja ja menoja, sekä tilastoida kävijöitä Monikulttuurisen kohtaamispaikan ohjaaja tuntee Sateenkaari Kodon arvot ja hyvän kohtaamisen periaatteet sekä osallisuuden ja osallistumisen merkityksen.

Kriteerit

Osaamismerkkiin oikeuttavan toiminnan laajuus ja kesto yhteensä vähintään 28 tuntia:

  • Monikulttuurisen kohtaamispaikan ohjaajakoulutukseen (4 opetustuntia) suorittaminen
  • Kohtaamispaikan ohjaamista käytännössä yhteensä 24 tunnin ajan

Vaadittava ohjauskokemus muodostuu esimerkiksi 6 ohjauskerrasta: Kohtaamispaikan ohjauskerta kestää 2 tuntia sekä siihen liittyvää valmistelua 2 tuntia, yhteensä 4 tuntia. Vaadittava ohjauskokemus yhteensä 24 tuntia (6x4 tuntia).

Monikulttuurisen kohtaamispaikan ohjaajan digitaalinen osaamismerkki vastaa useimpien oppilaitosten opintopistejärjestelmässä 1 opintopistettä ja EQF-vaativuustasojärjestelmässä tasoa 4.


Hyvä hakija!

Hienoa, että olet kerryttänyt kokemustasi ja osaamistasi Sateenkaari Kodon toiminnassa. Digitaalinen osaamismerkki on uudenlainen tapa kertoa siitä myös muille.

Ole hyvä ja täytä huolellisesti alla olevat tiedot, ja lähetä sitten hakemuksesi meille. Tarkastamme annetut tiedot ja jos merkin myöntämiseksi annetut kriteerit täyttyvät, lähetämme sinulle linkin, josta voit ladata osaamismerkin itsellesi.


Kerro, missä ja milloin olet suorittanut monikulttuurisen kohtaamispaikan ohjaajan koulutuksen. Jos et muista tarkkaa päivämäärää, kerro ajankohta niin tarkasti kuin muistat.
Kerro, missä ja milloin olet toiminut monikulttuurisen kohtaamispaikan ohjaajana. Jos et muista tarkkoja päivämääriä, niin kerro ajankohta niin tarkasti kuin muistat, esimerkiksi muodossa 01/2020–06/2020.
Kerro, kuinka monta tuntia olet toiminut monikulttuurisen kohtaamispaikan ohjaajana. Osaamismerkkiin vaadittava ohjauskokemus on yhteensä 24 tuntia. Tämä muodostuu esimerkiksi 6 ohjauskerrasta: ohjauskerta kestää 2 tuntia sekä valmistelu 2 tuntia, yhteensä 4 tuntia. (6 ohjauskertaa x 4 tuntia = 24 tuntia.) Jos et muista tarkkaa tuntimäärää, arvioi tunnit niin tarkasti kuin muistat.
Voit ladata tähän esimerkiksi harjoittelusopimuksen.
- tai -