Seuratoimija esimiehenä

Seuratoimija esimiehenä

Suomen Nuorisoseurat ry

openbadge@nuorisoseurat.fi

Tags:

esimies, nuorisoseura, perehdytys, rekrytointi, työnantajana, työntekijän, yhdistys
Nuorisoseurat ovat rekisteröityneitä yhdistyksiä ja niillä on täydet valtuudet toimia työnantajina. Esimiehen tehtäviä Nuorisoseurassa on esimerkiksi vastata työtehtävän määrittelystä ja rekrytoinnista, huolehtia työnantajavelvoitteista, ohjata ja perehdyttää työntekijä tehtäviinsä sekä vastata työsuhteeseen liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista. Seuratoimija esimiehenä -osaamismerkin saaja osaa toimia esimiehenä nuorisoseurassa, merkin myöntää Suomen Nuorisoseurat ry

Osaamistavoitteena on että esimies: • Tietää työntekijän palkkaamiseen liittyvät vaiheet ja toimenpiteet • Tuntee työnantajavelvoitteet • Osaa laatia työsopimuksen • Tuntee palkkaan, työaikaan, lomiin ja sairauspoissaoloihin liittyvät säännökset • Osaa huolehtia työntekijän perehdytyksestä, työpaikan työturvallisuudesta ja työhyvinvoinnista • Tietää, miten toimia työsuhteen päättyessä ja osaa laatia työtodistuksen • Osaa antaa itsearviota omasta toiminnastaan esimiehenä sekä pystyy arvioimaan realistisesti omia kehittymisen kohteitaanLisää tähän Nuorisoseura jossa / joissa olet toiminut esimiehenä:
Valitse kaikki ne taidot, joista sinulla on osaamista. Merkin myöntämiseen edellytetään 8/10 alla mainittua rastituksi.
Millainen esimies olet omasta mielestäsi?
Kuvaile omia vahvuuksiasi esimiehenä?
Kuvaile omin sanoin, miten voisit kehittyä esimiehenä?
Kerro millaista palautetta olet saanut esimiehenä toimimisesta?
Liitä hakemukseen todistus tai raportti, jolla osoitat osaamistasi esimiehenä. Huomioithan, että liitteet ovat julkisia, joten niissä ei voi mainita henkilötietoja tai seuran sisäisiä asioita.
- or -