Seuratoimija esihenkilönä

Seuratoimija esihenkilönä

Suomen Nuorisoseurat ry

openbadge@nuorisoseurat.fi

Tags:

esihenkilö, nuorisoseura, perehdytys, rekrytointi, työnantajana, työntekijän, yhdistys
Nuorisoseurat ovat rekisteröityneitä yhdistyksiä ja niillä on täydet valtuudet toimia työnantajina. Esihenkilön tehtäviä Nuorisoseurassa on esimerkiksi vastata työtehtävän määrittelystä ja rekrytoinnista, huolehtia työnantajavelvoitteista, ohjata ja perehdyttää työntekijä tehtäviinsä sekä vastata työsuhteeseen liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista. Seuratoimija esihenkilönä -osaamismerkin saaja osaa toimia esihenkilönä nuorisoseurassa, merkin myöntää Suomen Nuorisoseurat ry

Criteria

Osaamistavoitteena on että esihenkilö: • Tietää työntekijän palkkaamiseen liittyvät vaiheet ja toimenpiteet • Tuntee työnantajavelvoitteet • Osaa laatia työsopimuksen • Tuntee palkkaan, työaikaan, lomiin ja sairauspoissaoloihin liittyvät säännökset • Osaa huolehtia työntekijän perehdytyksestä, työpaikan työturvallisuudesta ja työhyvinvoinnista • Tietää, miten toimia työsuhteen päättyessä ja osaa laatia työtodistuksen • Osaa antaa itsearviota omasta toiminnastaan esihenkilönä sekä pystyy arvioimaan realistisesti omia kehittymisen kohteitaan

Issuer endorsements

logo

Kansalaisfoorumi

info@kansalaisfoorumi.fi

  • Tämä organisaatio on luotettu jäsen verkostossamme

  • Tunnustamme ja luotamme tähän organisaatioon, koska...

  • Jaamme samat arvot tämän organisaation kanssa

  • Teemme yhteistyötä tämän organisaation kanssa

  • Suunnittelemme tai kehitämme yhteistyössä merkkejä tämän organisaation kanssaLisää tähän Nuorisoseura jossa / joissa olet toiminut esihenkilönä:
Valitse kaikki ne taidot, joista sinulla on osaamista. Merkin myöntämiseen edellytetään 8/10 alla mainittua rastituksi.
Millainen esihenkilö olet omasta mielestäsi?
Kuvaile omia vahvuuksiasi esihenkilönä?
Kuvaile omin sanoin, miten voisit kehittyä esihenkilönä?
Kerro millaista palautetta olet saanut esihenkilö toimimisesta?
Liitä hakemukseen todistus tai raportti, jolla osoitat osaamistasi esihenkilönä. Huomioithan, että liitteet ovat julkisia, joten niissä ei voi mainita henkilötietoja tai seuran sisäisiä asioita.
- or -