Google Lomakkeet (Google Forms)

Google Lomakkeet (Google Forms)

logo

Oppiminen Online

info@oppiminenonline.com

Oppiminen Onlinen -osaamismerkkejä myöntävät yhteistyössä Oulun ammatillinen opettajakorkeakoulu, Hämeenlinnan ammatillinen opettajakorkeakoulu sekä Koulutuskuntayhtymä Tavastia.

Avainsanat:

Google, kyselytyökalu, lomake, lomaketyökalu
Googlen kyselylomakkeiden ja verkkotenttien luominen ja jakaminen

OSAAMISTAVOITTEET

Ymmärtää Google lomakkeiden mahdollisuudet oppimisen ja ohjauksen tukena, projektityöskentelyssä ja tenttityövälineenä sekä osaa luoda jakaa niihin käyttöoikeuksia.

TEEMAT

Googlen kyselylomakkeiden ja verkkotenttien luominen ja jakaminen.

OSAAMISEN OSOITTAMINEN

Liitä osaamismerkkihakemukseen linkki itse luomaasi julkiseen Google-lomakkeeseen ja kerro miten olet sitä käyttänyt.Arvioimme merkkihakemukset henkilöiltä, jotka ovat ilmoittautuneet täydennyskoulutukseemme osallistujaksi. Lisätietoja ja ilmoittautuminen: http://u.oamk.fi/osaoppi
Liitä tähän linkki luomaasi Google Forms-kyselylomakkeeseen.
Kerro, miten olet käyttänyt luomaasi kyselylomaketta.
- tai -