Viittomakieli taso 1

Viittomakieli taso 1

logo

Linnalan opisto

osaamismerkit@linnala.fi

Kielenosaaja Viittomakieli taso 1 hallitsee suomalaista viittomakieltä Jyväskylän yliopistossa kehitetyn kielitaidon kuvausasteikon tasolla 1. Merkin haltija on osallistunut kielikoulutukseen osaamismerkin myöntäneessä Linnalan opistossa.

Ymmärtää hyvin hitaasta ja selkeästä viittomisesta perusilmauksia ja kuvailevia ilmauksia, jotka liittyvät suoraan omaan elämään tai koskevat välitöntä konkreettista ympäristöä. Ymmärtää joitakin asioita lyhyistä, selkeistä ja yksinkertaisista viesteistä ja tiedotuksista. Selviää kaikkein yksinkertaisimmissa viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa, mutta viittominen on hidasta ja katkonaista. Pystyy tuottamaan yksittäisiä viittomia sekä lyhyitä ja yksinkertaisia ilmauksia. Käyttää eleitä ja/tai sormittaa tullak­seen ymmärretyksi.

Suomalaisen viittomakielen taidon kuvausasteikko suomeksi ja viittomakielellä.Haen Kielenosaaja-merkkiä viittomakielestä taitotasolta 1.

- tai -