Kielenosaaja Español B2

Kielenosaaja Español B2

logo

Linnalan opisto

osaamismerkit@linnala.fi

Kielenosaaja Español B2 hallitsee espanjan kieltä Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasolla B2. Merkin haltija on osallistunut kielikoulutukseen osaamismerkin myöntäneessä Linnalan opistossa.

Ymmärtää pääajatukset konkreetteja ja abstrakteja aiheita käsittelevistä monitahoisista teksteistä, myös oman erityisalansa käsittelystä. Viestiminen on niin sujuvaa ja spontaania, että hän pystyy säännölliseen vuorovaikutukseen syntyperäisten kanssa ilman että se vaatii kummaltakaan osapuolelta ponnisteluja. Pystyy tuottamaan selkeää, yksityiskohtaista tekstiä hyvinkin erilaisista aiheista, esittämään mielipiteensä jostakin ajankohtaisesta asiasta ja selittämään eri vaihtoehtojen edut ja haitat.

Kielitaidon eurooppalainen viitekehys; käännökset / CEFR translationsHaen Kielenosaaja-merkkiä espanjan kielestä taitotasolta B2.

- tai -