Lean Safety

Lean Safety

Työturvallisuuskeskuksessa teemme töitä entistä paremman työelämän eteen keskittymällä työturvallisuuteen, työsuojeluun ja työhyvinvointiin.

Avainsanat:

lean, lisäarvo, turvallisuusjohtaminen
Osaamismerkin haltija on perehtynyt Lean Safety -toimintamalliin.

Osaamismerkin haltija tuntee lean-ajattelutavan, osaa tunnistaa lisäarvoa tuottavan toiminnan sekä turvallisuusriskit ja hukan. Hän ymmärtää turvallisuuden lisäarvona tuotannolle. Hänellä on valmiudet kehittää ja parantaa työn sujuvuutta työhyvinvointi huomioiden.

Osaamismerkin haltija on osallistunut aihetta käsittelevään Työturvallisuuskeskuksen järjestämään koulutukseen (kesto 2 päivää).


Voit hakea tämän osaamismerkin, jos olet osallistunut Työturvallisuuskeskuksen järjestämään Lean Safety -koulutukseen (kesto 2 päivää).


Jos et muista tarkkaa päivämäärää, kerro ajankohta esimerkiksi kuukauden tarkkuudella.
- tai -