Ohjaaja Nuorisoseurassa

Ohjaaja Nuorisoseurassa

Suomen Nuorisoseurat ry

openbadge@nuorisoseurat.fi

Avainsanat:

nuorisoseura, ohjaaja, osallisuus, vastuu, yhteisöllisyys
Nuorisoseurajärjestön toiminta-ajatuksen mukaan kasvatus- ja harrastustoiminta edistää lasten ja nuorten kokonaisvaltaista kasvua sekä aktiivista ja vastuullista kansalaisuutta. Eri-ikäisten yhdessä toimiminen vahvistaa yhteisöllisyyttä ja yhdenvertaisuutta sekä lisää hyvinvointia. Ohjaaja tuntee Nuorisoseurajärjestön arvot: osallisuus, yhteisöllisyys ja yhdenvertaisuus sekä toiminta-ajatuksen.

Merkin suorittaja

  • On ohjannut ryhmää vähintään yhden toimintavuoden
  • On tutustunut Nuorisoseurajärjestön arvoihin ja kasvatusnäkemykseen
  • On osallistunut johonkin tapahtumaan / retkeen tms. oman ryhmänsä kanssa
  • Tuntee turvallisuussuunnitelman ja osaa toimia sen mukaan
  • Tuntee oman Nuorisoseuransa
  • Tunnistaa omat vahvuutensa


Valitse kaikki toteutuneet vaihtoehdot, vähintään kaksi
Esim: oman ryhmän ohjaus, toiminnan suunnittelu, toiminnan arviointi, ryhmän muu toiminta esim. Tapahtumat, retket, varainhankinta, puvustus, viestintä
Esim: eri menetelmien käyttö ohjaustilanteessa, tutustuminen ja ryhmäyttäminen, ristiriitatilanteiden selvittely, muuttuviin tilanteisiin reagointi, muiden ohjaajien kanssa yhdessä toimiminen, asioiden organisointi, viestintä ja yhteistyö osallistujien ja heidän vanhempiensa kanssa.
Esim. Raportointi toiminnasta, osallistuminen Nuorisoseuran tapahtumiin, toiminnan suunnittelu, kehittäminen, tiedotus ja viestintä
Liitä hakemukseen kuva, todistus tai muu dokumentti, jolla osoitat osaamistasi ohjaajana. Huomioithan, että liitteet ovat julkisia, joten niissä ei voi mainita henkilötietoja tai yhdistyksen sisäisiä asioita.
- tai -