Ohjaaja Nuorisoseurassa

Ohjaaja Nuorisoseurassa

Suomen Nuorisoseurat ry

openbadge@nuorisoseurat.fi

Avainsanat:

nuorisoseura, ohjaaja, osallisuus, vastuu, yhteisöllisyys
Nuorisoseurajärjestön toiminta-ajatuksen mukaan kasvatus- ja harrastustoiminta edistää lasten ja nuorten kokonaisvaltaista kasvua sekä aktiivista ja vastuullista kansalaisuutta. Eri-ikäisten yhdessä toimiminen vahvistaa yhteisöllisyyttä ja yhdenvertaisuutta sekä lisää hyvinvointia. Ohjaaja tuntee Nuorisoseurajärjestön arvot: osallisuus, yhteisöllisyys ja yhdenvertaisuus sekä toiminta-ajatuksen.

Kriteerit

Merkin suorittaja

 • On ohjannut ryhmää vähintään yhden toimintavuoden
 • On tutustunut Nuorisoseurajärjestön arvoihin ja kasvatusnäkemykseen
 • On osallistunut johonkin tapahtumaan / retkeen tms. oman ryhmänsä kanssa
 • Tuntee turvallisuussuunnitelman ja osaa toimia sen mukaan
 • Tuntee oman Nuorisoseuransa
 • Tunnistaa omat vahvuutensa

Myöntäjän suosittelut

logo

Kansalaisfoorumi

info@kansalaisfoorumi.fi

 • Tämä organisaatio on luotettu jäsen verkostossamme

 • Tunnustamme ja luotamme tähän organisaatioon, koska...

 • Jaamme samat arvot tämän organisaation kanssa

 • Teemme yhteistyötä tämän organisaation kanssa

 • Suunnittelemme tai kehitämme yhteistyössä merkkejä tämän organisaation kanssaValitse kaikki toteutuneet vaihtoehdot, vähintään kaksi
Esim: oman ryhmän ohjaus, toiminnan suunnittelu, toiminnan arviointi, ryhmän muu toiminta esim. Tapahtumat, retket, varainhankinta, puvustus, viestintä
Esim: eri menetelmien käyttö ohjaustilanteessa, tutustuminen ja ryhmäyttäminen, ristiriitatilanteiden selvittely, muuttuviin tilanteisiin reagointi, muiden ohjaajien kanssa yhdessä toimiminen, asioiden organisointi, viestintä ja yhteistyö osallistujien ja heidän vanhempiensa kanssa.
Esim. Raportointi toiminnasta, osallistuminen Nuorisoseuran tapahtumiin, toiminnan suunnittelu, kehittäminen, tiedotus ja viestintä
Liitä hakemukseen kuva, todistus tai muu dokumentti, jolla osoitat osaamistasi ohjaajana. Huomioithan, että liitteet ovat julkisia, joten niissä ei voi mainita henkilötietoja tai yhdistyksen sisäisiä asioita.
- tai -