Luova lava -leiriohjaaja

Luova lava -leiriohjaaja

Suomen Nuorisoseurat ry

openbadge@nuorisoseurat.fi

Avainsanat:

lastenkulttuuri, luovalava, monitaide, nuorisososeura, ohjaaja, päiväleiri
Nuorisoseurojen Luova lava -leiriohjaaja tuntee leirin järjestämisen osa-alueet ja tehtävät, taitaa yhteydenpidon, osaa toimia osallistavana ja innostavana ohjaajana ja tunnistaa omat vahvuutensa toimijana sekä on tutustunut työelämän pelisääntöihin. Merkin saaja on harjoitellut valmiuksia vähintään 24 tuntia Nuorisoseurajärjestön Luova lava -leiritoiminnassa. Laajuus: 2 osp Nuorisoseurajärjestön toiminta-ajatuksen mukaan nuorisoseurojen kasvatus- ja harrastustoiminta edistää lasten ja nuorten kokonaisvaltaista kasvua sekä aktiivista ja vastuullista kansalaisuutta. Eri-ikäisten yhdessä toimiminen vahvistaa yhteisöllisyyttä ja yhdenvertaisuutta sekä lisää hyvinvointia. Luova lava -ohjaaja – toiminta ja koulutus vahvistaa järjestön toiminta-ajatusta ja ylläpitää harrastustoiminnan luotettavuutta ja laatua. Koulutuksessa noudatetaan järjestön arvoja, jotka ovat osallisuus, yhteisöllisyys ja yhdenvertaisuus.

Kriteerit

Osaamistavoitteet - Osaa suunnitella leirin huomioiden sen osa-alueet ja osaa rytmittää ohjatun toiminnan, vapaa-ajan, ruokailun ja muun toiminnan sujuvaksi leiripäiväksi.

 • Osaa tehdä leirin turvallisuussuunnitelman ja osaa toimia itse ja ohjeistaa muut toimimaan sen mukaan.

 • Osaa toimia turvallisena ohjaajana ja ennaltaehkäistä fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia riskejä, kuten kiusaaminen.

 • Hyödyntää vahvuutensa ohjaajana, työntekijänä sekä leirin toteuttamistiimin jäsenenä. Osaa vastaanottaa palautetta ja tunnistaa omat kehittämiskohteensa.

 • Huolehtii vuorovaikutuksen toteutumisesta ohjaajatiimin, leiriläisten ja heidän huoltajiensa kanssa

 • Valitsee ja käyttää osallistavia menetelmiä huomioiden ryhmädynamiikan, osallistujien valmiudet ja ikä. Toteuttaa toimintaa yksilö- ja ryhmäohjaukseen sopivilla menetelmillä tavoitteellisesti ja osaa arvioida omaa toimintaansa.

 • Osaa ohjata ryhmälle luovia menetelmiä kuten: tanssi, teatteri, musiikki, sirkus tai kädentaidot. Osaa johtaa suunnittelua, toteutusta ja arviointia yhdessä ohjaajatiimin kanssa ryhmätoimintaa luovia menetelmiä käyttäen.

 • On kiinnostunut kehittämään toimintaa niin että se soveltuu digitaalisille verkkoalustoille

 • Noudattaa työtä ohjaavaa lainsäädäntöä ja työympäristön toimintaohjeita. Osaa toimia lähiesihenkilönä tarpeen mukaan.

 • on ohjannut leiritoiminnassa vähintään 24 tuntia ja valmistanut leiriläisten kanssa osallistavin menetelmin Hetki Taiteilijana esityksen

Merkin voi suorittaa toimimana ohjaajana Luova lava leirillä. Lisäksi voi osallistua Luova lava ohjaaja koulutukseen ja täydentämällä osaamista oman toiminnan ja aiemmin hankitun osaamisen kautta. Toimimalla ohjaajana Luova lava leirillä Käymällä koulutuksen Aiemman ohjausalan toiminnan hyväksi luku sekä vähintään yhteen koulutustapahtumaan osallistuminen

Nuorisoseurajärjestön toiminta-ajatuksen mukaan nuorisoseurojen kasvatus- ja harrastustoiminta edistää lasten ja nuorten kokonaisvaltaista kasvua sekä aktiivista ja vastuullista kansalaisuutta. Eri-ikäisten yhdessä toimiminen vahvistaa yhteisöllisyyttä ja yhdenvertaisuutta sekä lisää hyvinvointia. Luova lava ohjaaja – toiminta ja koulutus vahvistaa järjestön toiminta-ajatusta ja ylläpitää harrastustoiminnan luotettavuutta ja laatua. Koulutuksessa noudatetaan järjestön arvoja, jotka ovat osallisuus, yhteisöllisyys ja yhdenvertaisuus.

Myöntäjän suosittelut

logo

Kansalaisfoorumi

info@kansalaisfoorumi.fi

 • Tämä organisaatio on luotettu jäsen verkostossamme

 • Tunnustamme ja luotamme tähän organisaatioon, koska...

 • Jaamme samat arvot tämän organisaation kanssa

 • Teemme yhteistyötä tämän organisaation kanssa

 • Suunnittelemme tai kehitämme yhteistyössä merkkejä tämän organisaation kanssaValitse kaikki toteutuneet vaihtoehdot, vähintään kaksi
Esim: leikin ohjaus, oman pienryhmän ohjaus, välipalan valmistaminen, ohjaustuokion pitäminen, minkä? Retken suunnittelu ja toteutus
Esim: luovien menetelmien tanssi, teatteri, sirkus, musiikki, kädentaidot tms. Ohjaaminen, ristiriitatilanteiden selvittely, muuttuviin tilanteisiin reagointi, muiden leiriohjaajien kanssa yhdessä toimiminen, asioiden organisointi, viestintä ja yhteistyö leiriläisten ja heidän vanhempiensa kanssa.
Liitä hakemukseen kuva, todistus tai muu dokumentti, jolla osoitat osaamistasi ohjaajana. Huomioithan, että liitteet ovat julkisia, joten niissä ei voi mainita henkilötietoja tai yhdistyksen sisäisiä asioita.
- tai -