Luova lava -leiriohjaaja

Luova lava -leiriohjaaja

Suomen Nuorisoseurat ry

openbadge@nuorisoseurat.fi

Tags:

lastenkulttuuri, luovalava, monitaide, nuorisososeura, ohjaaja, päiväleiri
Nuorisoseurojen Luova lava -leiriohjaaja tuntee leirin järjestämisen osa-alueet ja tehtävät, taitaa yhteydenpidon, osaa toimia osallistavana ja innostavana ohjaajana ja tunnistaa omat vahvuutensa toimijana sekä on tutustunut työelämän pelisääntöihin. Merkin saaja on harjoitellut valmiuksia vähintään 24 tuntia Nuorisoseurajärjestön Luova lava -leiritoiminnassa. Laajuus: 2 osp Nuorisoseurajärjestön toiminta-ajatuksen mukaan nuorisoseurojen kasvatus- ja harrastustoiminta edistää lasten ja nuorten kokonaisvaltaista kasvua sekä aktiivista ja vastuullista kansalaisuutta. Eri-ikäisten yhdessä toimiminen vahvistaa yhteisöllisyyttä ja yhdenvertaisuutta sekä lisää hyvinvointia. Luova lava -ohjaaja – toiminta ja koulutus vahvistaa järjestön toiminta-ajatusta ja ylläpitää harrastustoiminnan luotettavuutta ja laatua. Koulutuksessa noudatetaan järjestön arvoja, jotka ovat osallisuus, yhteisöllisyys ja yhdenvertaisuus.

Osaamistavoitteet merkin suorittaja - tuntee leirin järjestämisen osa-alueita - tuntee leirin turvallisuussuunnitelman ja osaa toimia sen mukaan - osaa tunnistaa vahvuutensa ohjaajana ja työntekijänä - taitaa vuorovaikutuksen leiriläisten ja heidän huoltajiensa kanssa - taitaa osallistavien menetelmien käytön toiminnassa - taitaa luovien menetelmien kuten: tanssi, teatteri, musiikki, sirkus tai kädentaidot ohjaamisen on tutustunut työelämän pelisääntöihin - on ohjannut leiritoiminnassa vähintään 24 tuntia ja osallistunut leiriläisten tuottaman Hetki Taiteilijana esityksen valmistamiseenEsim: leikin ohjaus, oman pienryhmän ohjaus, välipalan valmistaminen, ohjaustuokion pitäminen, minkä? Retken suunnittelu ja toteutus
Esim: luovien menetelmien tanssi, teatteri, sirkus, musiikki, kädentaidot tms. Ohjaaminen, ristiriitatilanteiden selvittely, muuttuviin tilanteisiin reagointi, muiden leiriohjaajien kanssa yhdessä toimiminen, asioiden organisointi, viestintä ja yhteistyö leiriläisten ja heidän vanhempiensa kanssa.
- or -