KNoppi-ohjaaja

KNoppi-ohjaaja

Suomen Nuorisoseurat ry

openbadge@nuorisoseurat.fi

Tags:

kulttuuri, nuorisoseurat, ohjaaja, ohjaajakoulutus, osallisuus, vapaaehtoinen
KNoppi – Nuorisoseurojen ohjaajien peruskoulutus Laajuus: 6 osp Koulutuksen ja digitaalisen osaamismerkin kuvaus: Koulutuksen tavoitteena on antaa oppijoille valmiudet alle 13-vuotiaiden lasten ja nuorten luovien ja kulttuuristen harrastustoiminnan ja ryhmien ohjaamiseen nuorisoseuroissa. KNoppi-koulutus ei tähtää tietyn harrastusalan taitoihin vaan sen tehtävänä on antaa perusvalmiudet ohjaajana toimimiseen. KNoppi -koulutus on laajuudeltaan 6 osaamispistettä ja se toteutetaan noudattamalla neljään osa-alueeseen jaettua opetussuunnitelmaa: * ohjaajana toimiminen * ohjaaja kasvattajana * ohjaajana Nuorisoseurassa * ohjaajana kehittyminen Koulutukseen sisältyy 30 tunnin käytännön harjoittelu ohjaajan tehtävissä, jonka voi suorittaa harrastustoiminnassa, tapahtumissa tai leiritoiminnassa. KNoppi -koulutus perustuu nuorisoseurajärjestön näkemykseen, että ihmiset ymmärtävät maailmaa omaksumalla tietoa ympäristöstä ja yhdistämällä sitä jo olemassa oleviin käsityksiinsä ja tietoihinsa. KNoppi -koulutuksen jälkeen osallistujat osaavat ratkaista ohjaustilanteissa eteen tulevia ongelmia. Heillä on valmiuksia toimia omaehtoisesti sekä arvioida ja kehittää omia ohjaajan taitojaan. Tavoitteena on, että koulutuksen käytyään nuori haluaa sitoutua ja osallistua nuorisoseurajärjestön toimintaan.

Criteria

Merkin voi suorittaa käymällä kolmivaiheisen koulutuksen, suorittamalla ohjaajaharjoittelun sekä tehtävät tai täydentämällä koulutusta oman toiminnan ja aiemmin hankitun osaamisen kautta.

OHJAAJANA TOIMIMINEN

Tämän osion jälkeen osallistujalla on valmiudet

 • suunnitella, toteuttaa ja arvioida lasten ja nuorten toimintaa

 • valita ja ohjata ryhmälle monipuolisia harjoitteita ja leikkejä

 • huomioida ryhmäläisten osallisuus ja luovuus osana toimintaa

 • toiminnasta tiedottamiseen, viestintään ja vuorovaikutukseen

 • osallistua ryhmän kanssa tapahtumaan

OHJAAJA KASVATTAJANA

Tämän osion jälkeen osallistujalla on valmiudet

 • toimia vastuullisena ryhmän ohjaajana

 • toimia yhdenvertaisuutta ja yhteisöllisyyttä edistävänä ohjaajana

 • ohjata erilaisia lasten ja nuorten ryhmiä

 • toimia osallistuvana ohjaajana

 • käsitellä ja ratkaista ongelmatilanteita

OHJAAJANA NUORISOSEURASSA

Tämän osion jälkeen osallistujalla on valmiudet

 • toimia aktiivisena nuorisoseuralaisena ja tuntea yhdistystoiminnan perusteet

 • toteuttaa toimintaa kasvatusnäkemyksen ja nuorisoseura-arvojen pohjalta

 • viestiä toiminasta vastuullisesti

 • toimia apuna tapahtuman suunnittelu- ja toteutustehtävissä

Lisäksi koulutukseen liittyy toiminta ohjaajana tai apuohjaajana 30 tuntia

OHJAAJANA KEHITTYMINEN

Tämän osion jälkeen osallistujalla on valmiudet

 • kehittää itseään ohjaajana ja arvioida omaa ohjaustoimintaansa

 • toimia erilaisissa verkostoissa ja tehdä yhteistyötä muiden kanssa

 • hankkia aktiivisesti tietoa ja päivittää omaa osaamistaan.

 • edistää luovaa ja kulttuurista toimintaa

Issuer endorsements

logo

Kansalaisfoorumi

info@kansalaisfoorumi.fi

 • Tämä organisaatio on luotettu jäsen verkostossamme

 • Tunnustamme ja luotamme tähän organisaatioon, koska...

 • Jaamme samat arvot tämän organisaation kanssa

 • Teemme yhteistyötä tämän organisaation kanssa

 • Suunnittelemme tai kehitämme yhteistyössä merkkejä tämän organisaation kanssaLiitä hakemukseen kuva, todistus tai muu dokumentti, jolla osoitat osaamistasi ohjaajana. Huomioithan, että liitteet ovat julkisia, joten niissä ei voi mainita henkilötietoja tai yhdistyksen sisäisiä asioita.
- or -