Nuorisoseuran leiriohjaaja

Nuorisoseuran leiriohjaaja

Suomen Nuorisoseurat ry

openbadge@nuorisoseurat.fi

Avainsanat:

leiri, leiriohjaaja, nuorisoseurat, ohjaaja, vapaaehtosityö
Nuorisoseuran leiriohjaaja Suomen Nuorisoseurat ry Laajuus: 2 osp Nuorisoseurojen leiriohjaaja tuntee leirin järjestämisen osa-alueet ja tehtävät, taitaa yhteydenpidon, osaa toimia osallistavana ja innostavana ohjaajana ja tunnistaa omat vahvuutensa toimijana sekä on tutustunut leirielämän pelisääntöihin. Merkin saaja on harjoitellut valmiuksia vähintään 24 tuntia Nuorisoseurajärjestön leiritoiminnassa. Leirillä tarkoitetaan tässä yön yli kestävää leiritoimintaa. Merkin voi suorittaa toimimalla ohjaajana nuorisoseurojen järjestämällä leirillä. Lisäksi voi osallistua ohjaaja koulutukseen ja täydentää osaamista oman toiminnan ja aiemmin hankitun osaamisen kautta. Toimimalla ohjaajana leirillä Nuorisoseurajärjestön toiminta-ajatuksen mukaan nuorisoseurojen kasvatus- ja harrastustoiminta edistää lasten ja nuorten kokonaisvaltaista kasvua sekä aktiivista ja vastuullista kansalaisuutta. Eri-ikäisten yhdessä toimiminen vahvistaa yhteisöllisyyttä ja yhdenvertaisuutta sekä lisää hyvinvointia. Leiriohjaaja – toiminta ja koulutus vahvistaa järjestön toiminta-ajatusta ja ylläpitää harrastustoiminnan luotettavuutta ja laatua. Koulutuksessa noudatetaan järjestön arvoja, jotka ovat osallisuus, yhteisöllisyys ja yhdenvertaisuus.

Kriteerit

Merkin suorittaja

 • tuntee leirin järjestämisen osa-alueita, etukäteisvalmistelut, järjestämissuunnitelman, toiminta eri vuorokauden aikoina, turvallisuus ja ruokailujen järjestäminen

 • tuntee leirin turvallisuussuunnitelman ja osaa toimia sen mukaan

 • osaa tunnistaa vahvuutensa ohjaajana ja tiimin jäsenenä

 • taitaa vuorovaikutuksen leiriläisten ja heidän huoltajiensa kanssa

 • taitaa ryhmätoiminnan menetelmien käytön

 • on ohjannut leiritoimintaa vähintään 24 tuntia

Merkin voi suorittaa toimimana ohjaajana nuorisoseurojen järjestämällä leirillä. Lisäksi voi osallistua ohjaaja koulutukseen ja täydentää osaamista oman toiminnan ja aiemmin hankitun osaamisen kautta.

Myöntäjän suosittelut

logo

Kansalaisfoorumi

info@kansalaisfoorumi.fi

 • Tämä organisaatio on luotettu jäsen verkostossamme

 • Tunnustamme ja luotamme tähän organisaatioon, koska...

 • Jaamme samat arvot tämän organisaation kanssa

 • Teemme yhteistyötä tämän organisaation kanssa

 • Suunnittelemme tai kehitämme yhteistyössä merkkejä tämän organisaation kanssaValitse kaikki toteutuneet vaihtoehdot, vähintään kaksi
Esim: leikin ohjaus, oman pienryhmän ohjaus, ruokailun järjestämiseen osallistuminen, ohjaustuokion pitäminen, minkä?, turvallisuudesta huolehtiminen
Esim: eri toimintojen ohjaaminen ryhmälle, ristiriitatilanteiden selvittely, muuttuviin tilanteisiin reagointi, muiden leiriohjaajien kanssa yhdessä toimiminen, asioiden organisointi, viestintä ja yhteistyö leiriläisten ja heidän vanhempiensa kanssa
Liitä hakemukseen kuva, todistus tai muu dokumentti, jolla osoitat osaamistasi ohjaajana. Huomioithan, että liitteet ovat julkisia, joten niissä ei voi mainita henkilötietoja tai yhdistyksen sisäisiä asioita.
- tai -