Taitava ohjaaja nuorisoseurassa

Taitava ohjaaja nuorisoseurassa

Suomen Nuorisoseurat ry

openbadge@nuorisoseurat.fi

Avainsanat:

kulttuuri, nuorisoseurat, ohjaaja, osallisuus, vapaaehtoinen
Suomen Nuorisoseurat ry Laajuus: 10 osp Toimimisen ja digitaalisen osaamismerkin kuvaus: Nuorisoseurajärjestön toiminta-ajatuksen mukaan kasvatus- ja harrastustoiminta edistää lasten ja nuorten kokonaisvaltaista kasvua sekä aktiivista ja vastuullista kansalaisuutta. Eri-ikäisten yhdessä toimiminen vahvistaa yhteisöllisyyttä ja yhdenvertaisuutta sekä lisää hyvinvointia. Ohjaaja tuntee Nuorisoseurajärjestön arvot: osallisuus, yhteisöllisyys ja yhdenvertaisuus sekä toiminta-ajatuksen.

Kriteerit

Merkin suorittaja

 • On ohjannut ryhmää vähintään viisi toimintavuotta

 • Tuntee Nuorisoseurajärjestön arvot ja kasvatusnäkemyksen

 • On kehittänyt itseään ja osallistunut vähintään kahteen koulutukseen

 • On osallistunut maakunnalliseen tai valtakunnalliseen tapahtumaan oman ryhmänsä kanssa

 • Osallistuu aktiivisesti oman Nuorisoseuransa toimintaan ja tunteen järjestön organisaation

 • Tuntee turvallisuussuunnitelman ja osaa toimia sen mukaan

 • Tunnistaa oman roolinsa ohjaajana toiminnan kehittämisessä

Myöntäjän suosittelut

logo

Kansalaisfoorumi

info@kansalaisfoorumi.fi

 • Tämä organisaatio on luotettu jäsen verkostossamme

 • Tunnustamme ja luotamme tähän organisaatioon, koska...

 • Jaamme samat arvot tämän organisaation kanssa

 • Teemme yhteistyötä tämän organisaation kanssa

 • Suunnittelemme tai kehitämme yhteistyössä merkkejä tämän organisaation kanssaEsim: oman ryhmän ohjaus, toiminnan suunnittelu, toiminnan arviointi, ryhmän muu toiminta esim. Tapahtumat, retket, varainhankinta, puvustus, viestintä
Esim: eri menetelmien käyttö ohjaustilanteessa, tutustuminen ja ryhmäyttäminen, ristiriitatilanteiden selvittely, muuttuviin tilanteisiin reagointi, muiden ohjaajien kanssa yhdessä toimiminen, asioiden organisointi, viestintä ja yhteistyö osallistujien ja heidän vanhempiensa kanssa.
Esim. Raportointi toiminnasta, osallistuminen Nuorisoseuran tapahtumiin, toiminnan suunnittelu, kehittäminen, tiedotus ja viestintä
- tai -