Osaava ohjaaja tapahtumassa

Osaava ohjaaja tapahtumassa

Suomen Nuorisoseurat ry

openbadge@nuorisoseurat.fi

Tags:

kulttuuri, nuorisoseurat, ohjaaja, tapahtuma, vapaaehtoistyö
Suomen Nuorisoseurat ry Laajuus: 2 osp Toimimisen ja digitaalisen osaamismerkin kuvaus: Nuorisoseurojen osaava ohjaaja tapahtumassa tuntee tapahtumia, joihin voi osallistua ryhmänsä kanssa, taitaa yhteydenpidon, osaa toimia osallistavana ja innostavana ohjaajana ja tunnistaa omat vahvuutensa toimijana sekä osaa toimia yhteistyössä osallistujien ja heidän huoltajiensa kanssa. Merkin saaja on osallistunut kahteen eri tapahtumaan, joista vähintään toinen on yhden yön yli kestävä.

Osaamistavoitteet:

  • On osallistunut ryhmänsä kanssa vähintään kahteen eri tapahtumaan

  • Toinen tapahtumista yhden yön yli kestävä tapahtuma

  • Osaa ottaa huomioon tapahtumaan liittyvät ennakkovalmistelut ja osallistaa lähtijöitä ryhmän tapahtuman suunnitteluun

  • tuntee ryhmäkohtaisen turvallisuussuunnitelman ja osaa toimia sen mukaan

  • osaa toimia innostavasti ryhmän kanssa tapahtuman aikana

  • tapahtuman jälkeen kerää palautteenEsim. tapahtumasuunnitelma (tiedotus ja ilmoittautumisprosessit), turvallisuussuunnitelma, huoltajien / muiden vastuuhenkilöiden perehdys ja osallistaminen
Esim. ryhmän johtaminen, ensiapu / turvallisuus, tapahtuman ohjelman suunnittelu omalle ryhmälle ja sen noudattaminen, muutostilanteet, viestintä tapahtuman aikana ryhmän sisällä, ryhmäläisten huomioiminen 
Esim. kiitosviesti osallistuneille, palautteen kerääminen, mikäli tapahtumajärjestäjä pyytää palautetta, kerää sen ja toimittaa eteenpäin, löytötavarat
Tähän voit lisätä esin osallistujakirjeen, palautteen tai vaikka valokuvia tapahtumassa
- or -