Tiimin yhteinen digisuunnitelma

Tiimin yhteinen digisuunnitelma

logo

Oppiminen Online

info@oppiminenonline.com

Oppiminen Onlinen -osaamismerkkejä kehittävät yhteistyössä Oamk, Ammatillinen opettajakorkeakoulu, HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu ja Koulutuskuntayhtymä Tavastia.

Avainsanat:

digisuunnitelma, tiimi, visio, yhteistyö
Tiimi tarvitsee yhteisen digisuunnitelman, jotta opetushenkilöstö ja opiskelijat voivat hyödyntää tavoitteellisesti ja yhtenäisesti eri digivälineitä ja pedagogisia menetelmiä. Suunnitelman toteutuminen edellyttää aikataulutettuja, konkreettisia toimenpiteitä.

Kriteerit

OSAAMISTAVOITTEET​

Merkin saaja:

 • on sopinut yhdessä työyhteisönsä/tiiminsä kanssa, millaiset digivälineet ovat yhteisessä käytössä​ ja minkälaisin askelin niitä kehitetään,

 • osaa laatia tai päivittää digisuunnitelman yhdessä tiiminsä kanssa, organisaation digistrategian huomioiden,

 • tietää, mitä toimenpiteitä digisuunnitelman toteuttaminen edellyttää ja toimii sen mukaisesti​.

ARVIOINTIKRITEERIT

Merkin saaja:

 • tuntee oman organisaation digistrategian ja tiimin digisuunnitelman,

 • osaa kuvata digisuunnitelman kehittämistarpeet käytännönläheisesti,

 • noudattaa oman organisaation digistrategian mukaista ohjeistusta,​

 • ymmärtää oman roolinsa suhteessa tiimin digisuunnitelman toteuttamisessa.

Myöntäjän suosittelut

logo

Omnia

digituki@omnia.fi

 • We share the same values as this organisation

 • This organisation is a trusted member of our network

 • We collaborate with this organisation

 • We recognise badges issued by this organisation

 • We design or co-create badges in collaboration with this organisation

 • Badges created and issued by this organisation align with our standardsArvioimme merkkihakemukset vain henkilöiltä, jotka ovat ilmoittautuneet johonkin koulutukseemme osallistujaksi. Lisätietoja ja ilmoittautuminen: http://u.oamk.fi/osaoppi TAI https://tinyurl.com/digivalinnaiset

OSAAMISEN OSOITTAMINEN​ Linkitä työyhteisösi/tiimisi kuvaus digitaalisuuden hyödyntämisen nykytilasta ja tavoitteista.

Kopioi tähän linkki esimerkiksi jaettuun Word-, pdf- tai esitystiedostoon.

Kerro, miten etenette kohti digisuunnitelman toteutumista ja kuvaa miten se linkittyy organisaationne digistrategiaan ja ohjeistuksiin. Kerro, miten toteutat digisuunnitelmaa ja ohjeistuksia omassa työssäsi. Kuvaa myös, mikä on oma roolisi suhteessa muiden rooleihin tiimissä. Voit kirjoittaa joko suoraan tähän tai palauttaa tiedoston linkillä.

Varmistu vielä, että olet kirjoittanut hakemuksen sähköpostiosoitteen oikein ja liittämäsi asiakirja on arvioijan luettavissa.

- tai -