Digiosaamisen jakaminen omalle työyhteisölle​ ​

Digiosaamisen jakaminen omalle työyhteisölle​ ​

logo

Oppiminen Online

info@oppiminenonline.com

Oppiminen Onlinen -osaamismerkkejä kehittävät yhteistyössä Oamk, Ammatillinen opettajakorkeakoulu, HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu ja Koulutuskuntayhtymä Tavastia.

Avainsanat:

digiosaaminen, tiimi, vahvuudet
Digiosaamisen tunnistaminen ja jakaminen. Opettaja tunnistaa oman digiosaamisen ja jakaa osaamistaan kannustavasti työyhteisössä.

OSAAMISTAVOITTEET​

Merkin saaja:

  • arvioi digiosaamisensa ja tarpeelliset kehittämiskohteet​
  • jakaa omaa digiosaamistaan työyhteisössään/tiimissään
  • kannustaa omalla esimerkillään muita hankkimaan alalle sopivaa digiosaamista​

ARVIOINTIKRITEERIT

Merkin saaja:

  • tuntee välineitä ja tapoja arvioida omaa digiosaamistansa
  • tunnistaa tarpeelliset kehittämiskohteet​ omassa digiosaamisessaan
  • hyödyntää erilaisia tapoja jakaa omaa digiosaamistaan työyhteisössään/tiimissään


Arvioimme merkkihakemukset vain henkilöiltä, jotka ovat ilmoittautuneet johonkin koulutukseemme osallistujaksi. Lisätietoja ja ilmoittautuminen: http://u.oamk.fi/osaoppi TAI https://tinyurl.com/digivalinnaiset
Kuvaa osaamismerkein tai muilla keinoin oma digiosaamisesi ja sen kehittämiskohteet.
Kerro vähintään kaksi tapaa, miten jaat omaa digiosaamista työyhteisössä/tiimissä.
- tai -