Frivilligarbete under ett evenemang

Frivilligarbete under ett evenemang

Tags:

evenemangskoordinator, förtroendeuppdrag, frivilligarbete, kompetensutveckling, partio, responsgivning, scout
Kompetensmärket beviljas åt en person som har deltagit som frivilligarbetare på ett evenemang och därmed utvecklat sitt kunnande.

Criteria

Mottagaren:

  • kan utföra frivilligarbete under ett evenemang.

  • kan på ett tydligt sätt framföra vad hen lärt sig.

  • kan ta emot feedback och på basis av den utveckla sig.

Issuer endorsements

logo

Opintokeskus Sivis / Sivis Study Centre

toimisto@opintokeskussivis.fi

Opintokeskus Sivis on valtakunnallinen aikuisoppilaitos, joka toteuttaa, tutkii, kehittää, ohjaa ja tukee järjestöllistä koulutusta. Teemme yhteistyötä Suomen Partiolaisten kanssa digitaalisten osaamismerkkien kehittämisen ja luomisen parissa. Opintokeskus Sivis tunnustaa Suomen Partiolaisten osaamisen tunnistamiseen ja arviointiin liittyvän asiantuntemuksen ja luottaa sen kehittämien osaamismerkkien laatuun.


Hej du som söker om Open Badge!

När det gäller ansökan är det viktigt att komma ihåg att alla uppgifter och eventuella bilagor är öppna för andra att se om du inte själv ändrar publiceringsinställningarna på Open Badge Passport. Kom också ihåg att följa nätetiketten i bilagorna. Undvik att lämna ut personuppgifter, be alltid om publiceringslov före du bifogar bilagor som innehåller andra personers uppgifter till din ansökan.


På vilket läger eller motsvarande evenemang har du fått färdigheter i frivilligarbete? Var god och välj från listan ovan.
Nämn namnet på lägret/evenemanget här om du inte hittar det i rullgardinsmenyn ovan.

Kriterium 1: Kompetensmärket beviljas åt en person som kan utföra frivilligarbete under ett evenemang.

Berätta kort om uppdragets innehåll. Du kan använda dig av beskrivningen i uppdragsansökan eller en uppdragsbeskrivning av din uppdragsgivare.
Märk uppdragets längd i datum dd.mm.åååå - dd.mm.åååå

Kriterium 2: Kompetensmärket beviljas åt en person som på ett tydligt sätt kan framföra vad hen lärt sig.

Välj de kompetensområden som ingått i ditt uppdrag: KOMMUNIKATIONSKOMPETENS Kommunikationskompetens är växelverkan, lyssnande, muntlig kommunikation, skriftlig kommunikation, presentationsförmåga. INTERAKTIV KOMPETENS Interaktiv kompetens är hantering av konfliktsituationer, intressebevakning, representation, krisarbete, medkänsla, förhandlingsförmåga, förmåga att arbeta i grupp, social observation, tolerans och respekt för andra, känslomässig intelligens, handledning, yrkesvägledning, samförstånd, gemenskap. NÄTVERKANDE Nätverksstrategiskt kunnande är skapande av nätverk, identifiering av viktiga kontakter samt upprätthållandet av nätverksanslutningar. FLEXIBILITET OCH INITIATIVTAGANDE Flexibilitet och initiativtagande är öppenhet för förändring, anpassning till förändring, initiativförmåga samt förmåga att verka i nya situationer. STRATEGISKT KUNNANDE Strategiskt kunnande är planering, analytisk tankeförmåga, utvärdering och feedback, problemlösningsförmåga, förutseende, förmåga att utnyttja de möjligheter som finns till hands, prioriteringsförmåga, riskanalys, kontroll och förståelse. LIVSKOMPETENS Livskompetens är vilja och förmåga att lära sig nya saker, förmågan att organisera och planera tidsanvändning, identifiering av egna styrkorna, självkänsla, självbild, självförståelse, erfarenhet av inlärning, mognad, förmåga att vara praktisk, logisk förmåga, tillförlitlighet, motivation, förmåga att motivera andra, förmåga att identifiera sin roll, självständighet, ihärdighet, en positiv inställning, proaktivitet, inre motivation, förmåga att ställa upp mål och att uppnå egna målsättningar, engagemang, förmåga att verka under stressiga förhållanden, integritet, förmåga att hantera känslor och stress, ansvarstagande. EKONOMISKT KUNNANDE Ekonomiskt kunnande är kalkylering, finansiell planering, ekonomisk uppföljning samt medelsanskaffning. LEDARSKAP Ledarskapskompetens är koordinationsförmåga, förmåga att fatta beslut, ledarskap, förmåga att hantera konflikter, planerings- och organisationsförmåga, professionalism i arbetsgemenskaper, ärendehantering, administrativ övervakning och ledning, ledning av människor. INTERNATIONELL KOMPETENS Internationell kompetens är språkfärdigheter, kulturellt bemötande, tolerans PROJEKTKOMPETENS Projektkomptens är organisationsförmåga, projektplanering, projektledning, projektarbete, bedömningen av projektets resultat, att arrangera evenemang, konceptplanering INNOVATION OCH ENTREPRENÖRSKAP Innovations- och entreprenörskapskompetens är förmåga att beskriva, kreativitet, förmåga att ta risker, visionär förmåga, innovation, från idé till verklighet, att våga försöka och misslyckas, en företagande inställning, känslighet för förändring. HÅLLBARHETSKOMPETENS Hållbarhetskompetens är miljövänlighet, respekt för naturen, ekonomisk hållbarhet och resursvishet samt globalt ansvar UTVECKLINGSKOMPETENS Utvecklingskompetens är utvärderingsförmåga, kvalitetsarbete, förmåga att ge respons, förmåga att ta emot respons, utveckling av det egna kunnandet samt utvärdering av det egna arbetet. ÖVRIG ARBETSLIVSKOMPETENS Här kan du lägga till kunnande som inte kom fram i nämnda kompetensområden. Övrig arbetslivskompetens är t.ex. IT- kunskaper, trygghetskunnighet, juridiska åtaganden samt omhändertagande av material och utrustning. YRKESKOMPETENS Välj detta om du har utnyttjat din yrkeskompetens i ditt uppdrag eller om din yrkeskompetens har utvecklats i uppdraget. Berätta fritt om ditt kunnande. Om du är studerande och avser utnyttja den kunskap du fått i uppdraget i dina studier, är det bra att observera läroinstansens instruktioner då du motiverar och specificerar ditt kunnande. På så sätt kan du utnyttja kompetensmärket då du tillgodoräknar dina meriter eller identifierar ditt kunnande.

Berätta närmare om ditt kunnande/vad du har lärt dig.

Kriterium 3: Kompetensmärket beviljas åt en person som kan ta emot feedback och, på basis av den, utveckla sig.

Berätta, vad lyckades du speciellt med?
Berätta om vad som var utmanande eller hurdana motgångar som du mötte och möjligen övervann under uppdraget.
Berätta närmare om den respons du fått av din uppdragsgivare, dina arbetskamrater eller av deltagarna.
Du kan bifoga bilagor som berör och innehåller tilläggsinformation om din ledarskapskompetens. Bilagan kan vara i bild-, video- eller textformat.
Vi vill gärna i ett senare skede undersöka användningen av Open Badges t.ex. som ett intyg på utfört volontärarbete eller i arbetsansökningar. Vi hoppas att vi får kontakta dig vid ett senare tillfälle. Tack på förhand!
- or -