Krävande frivillguppdrag

Krävande frivillguppdrag

Tags:

arbetslivskompetens, ekonomiskt, entreprenörskap, flexibilitet, hållbarutveckling, initiativtagande, innovativ, interaktivkompetens, internationalitet, kommunikation, kompetens, kunnande, ledarskapskompetens, livskompetens, nätverkande, partio, projekt, scout, strategiskt, utvecklingskompetens
Open Badgen beviljas till en person som har verkat som ledare eller sakkunnig i ett ansvarsfullt och långvarigt uppdrag inom frivilligarbete. Personen har utvecklat sitt kunnande genom uppdraget.

Criteria

Mottagaren:

  • har engagerat verkat som frivilligarbetare i ett långvarigt uppdrag.

  • kan ta ekonomiskt eller operativt ansvar.

  • kan framgångsrikt leda en eller flera personer, eller kan framgångsrikt utveckla och dela sin expertis.

  • kan utvärdera sin eget arbete och utveckling, samt kan på ett för arbetslivet begripligt språk sätta ord på de uppnådda styrkorna genom uppdraget.

  • kan ta emot feedback samt utvärdera och utveckla arbetet i enlighet med den.

  • kan kommunicera interaktivt i olika omgivningar och genom olika kanaler.

Issuer endorsements

logo

Opintokeskus Sivis / Sivis Study Centre

toimisto@opintokeskussivis.fi

Opintokeskus Sivis on valtakunnallinen aikuisoppilaitos, joka toteuttaa, tutkii, kehittää, ohjaa ja tukee järjestöllistä koulutusta. Teemme yhteistyötä Suomen Partiolaisten kanssa digitaalisten osaamismerkkien kehittämisen ja luomisen parissa. Opintokeskus Sivis tunnustaa Suomen Partiolaisten osaamisen tunnistamiseen ja arviointiin liittyvän asiantuntemuksen ja luottaa sen kehittämien osaamismerkkien laatuun.


Hej du som söker om Open Badge!

När det gäller ansökan är det viktigt att komma ihåg att alla uppgifter och eventuella bilagor är öppna för andra att se om du inte själv ändrar publiceringsinställningarna på Open Badge Passport. Kom också ihåg att följa nätetiketten i bilagorna. Undvik att lämna ut personuppgifter, be alltid om publiceringslov före du bifogar bilagor som innehåller andra personers uppgifter till din ansökan.


Berätta kort om uppdragets innehåll. Du kan använda dig av beskrivningen i uppdragsansökan eller en uppdragsbeskrivning av din uppdragsgivare (chef).
Berätta om uppdragets delområde/team. T.ex. om uppdraget skett på förbundsnivå, vilket verksamhetsområde? Är det på kårnivå - har uppdraget varit i samband med ett läger/evenemang/annat projekt?
Märk uppdragets längd i datum dd.mm.åååå - dd.mm.åååå

Uppdragsrelaterad kompetens: Aktivera alternativboxar nedan för de kompetensområden som ditt arbetsuppdrag innehållit. Beskriv ditt eget kunnande i textfältet vid valt kompetensområde. Välj minst åtta stycken.

KOMMUNIKATION
Kommunikation är muntlig kommunikation, skriftlig kommunikation, presentationsförmåga, multilitteracitet, växelverkan, lyssnande.
INTERAKTIV KOMPETENS
Interaktiv kompetens är hantering av konfliktsituationer, intressebevakning, representation, krisarbete, medkänsla, förhandlingsförmåga, förmåga att arbeta i grupp, social observation, tolerans och respekt för andra, känslomässig intelligens, handledning, yrkesvägledning, samförstånd, gemenskap.
NÄTVERKANDE
INSTRUKTION: Nätverksstrategisk kompetens är skapande av nätverk, identifiering av viktiga kontakter samt upprätthållandet av kontakter inom närverk.
EKONOMISKT KUNNANDE
INSTRUKTION: Ekonomiskt kunnande är kalkylering, finansiell planering, ekonomisk uppföljning samt medelsanskaffning
FLEXIBILITET OCH INTIATIV
INSTRUKTION: Flexibilitet och initiativtagande är öppenhet för förändring, anpassning till förändring, initiativförmåga samt förmåga att verka i nya situationer
STRATEGISKT KUNNANDE
INSTRUKTION: Strategiskt kunnande är planering, analytisk tankeförmåga, utvärdering och feedback, problemlösningsförmåga, förutseende, förmåga att utnyttja de möjligheter som finns till hands, prioriteringsförmåga, riskanalys, kontroll och förståelse.
LIVSKOMPETENS
INSTRUKTION: Livskompetens är vilja och förmåga att lära sig nya saker, förmågan att organisera och planera tidsanvändning, identifiering av egna styrkor, självkänsla, självbild, självförståelse, erfarenhet av inlärning, mognad, förmåga att vara praktisk, logisk förmåga, tillförlitlighet, motivation, förmåga att motivera andra, förmåga att identifiera sin roll, självständighet, ihärdighet, en positiv inställning, proaktivitet, inre motivation, förmåga att ställa upp mål och att uppnå egna målsättningar, engagemang, förmåga att verka under stressiga förhållanden, integritet, förmåga att hantera känslor och stress, ansvarstagande.
LEDARSKAPSKOMPETENS
INSTRUKTION: Ledarskapskompetens är koordinationsförmåga, förmåga att fatta beslut, ledarskap, förmåga att hantera konflikter, planerings- och organisationsförmåga, professionalism i arbetsgemenskaper, ärendehantering, administrativ övervakning och ledning, ledning av människor.
INTERNATIONELL KOMPETENS
INSTRUKTION: Internationell kompetens är språkfärdigheter, kulturellt bemötande, tolerans.
PROJEKTKOMPETENS
INSTRUKTION: Projektkomptens är organisationsförmåga, projektplanering, projektledning, projektarbete, bedömningen av projektets resultat, att arrangera evenemang, konceptplanering
INNOVATION OCH ENTREPRENÖRSKAP
INSTRUKTION: Innovations- och entreprenörskapskompetens är förmåga att beskriva, kreativitet, förmåga att ta risker, visionär förmåga, innovation, från idé till verklighet, att våga försöka och misslyckas, en företagande inställning, känslighet för förändring
HÅLLBARHETSKOMPETENS
INSTRUKTION: Hållbarhetskompetens är miljövänlighet, respekt för naturen, ekonomisk hållbarhet och resursvishet samt globalt ansvar
UTVECKLINGSKOMPETENS
INSTRUKTION: Utvecklingskompetens är utvärderingsförmåga, kvalitetsarbete, förmåga att ge respons, förmåga att ta emot respons, utveckling av det egna kunnandet samt utvärdering av det egna arbetet.
ÖVRIG ARBETSLIVSKOMPETENS
INSTRUKTION: Här kan du lägga till kunnande som inte kom fram i nämnda kompetensområden. Övrig arbetslivskompetens är t.ex. IT-kunskaper, trygghetskunnighet, juridiska åtaganden samt omhändertagande av material och utrustning.
Vad lyckades du speciellt med i ditt uppdrag?
Berätta om vad som var utmanande eller hurdana motgångar som du mötte och möjligen övervann under uppdraget.
Berätta närmare om den respons du fått av din uppdragsgivare, dina arbetskamrater eller av deltagarna.
Du kan bifoga bilagor som berör och innehåller tilläggsinformation om din ledarskapskompetens. Bilagan kan vara i bild-, video- eller textformat.
Vi vill gärna i ett senare skede undersöka användningen av Open Badges t.ex. som ett intyg på utfört volontärarbete eller i arbetsansökningar. Vi hoppas att vi får kontakta dig vid ett senare tillfälle. Tack på förhand!
- or -