Simulaatiopedagogiikka


Simulaatiopedagogiikka

logo

Oppiminen Online

info@oppiminenonline.com

Oppiminen Onlinen -osaamismerkkejä kehittävät yhteistyössä Oamk, Ammatillinen opettajakorkeakoulu, HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu ja Koulutuskuntayhtymä Tavastia.

Simulaatioiden ja simulaatiopedagogiikan hyödyntäminen opetuksessa ​

Osaamistavoitteet

  • Tuntee simulaatiopedagogiikan peruslähtökohdat
  • Osaa suunnitella oppimisprosessin- tai tilanteen, joka edistää oppimista simulaatioilla​.

Osaamisen osoittaminen

Tee oppimisprosessin kuvaaja, joka havainnollistaa simulaation käyttöä jonkin prosessin /tilanteen suunnittelussa. Julkaise kuvaaja verkossa ja linkitä merkkihakemukseesi​.Arvioimme merkkihakemukset vain henkilöiltä, jotka ovat ilmoittautuneet johonkin koulutukseemme osallistujaksi. Lisätietoja ja ilmoittautuminen: http://u.oamk.fi/osaoppi TAI https://tinyurl.com/digivalinnaiset
Tee oppimisprosessin kuvaaja, joka havainnollistaa simulaation käyttöä jonkin prosessin /tilanteen toteuttamisessa. Julkaise kuvaaja verkossa ja linkitä tähän.
- tai -