Simulaatiopedagogiikka


Simulaatiopedagogiikka

logo

Oppiminen Online

info@oppiminenonline.com

Oppiminen Onlinen osaamismerkkejä myöntävät yhteistyössä Amok (Oulun ammatillinen opettajakorkeakoulu) sekä Hamk (Hämeenlinnan ammatillinen opettajakorkeakoulu).

Simulaatioiden ja simulaatiopedagogiikan hyödyntäminen opetuksessa ​

Osaamistavoitteet

Tuntee simulaatiopedagogiikan peruslähtökohdat ja osaa suunnitella oppimisprosessin- tai tilanteen, joka edistää oppimista simulaatioilla​.

Osaamisen osoittaminen

Tee oppimisprosessin kuvaaja, joka havainnollistaa simulaation käyttöä jonkin prosessin /tilanteen suunnittelussa. Julkaise kuvaaja verkossa ja linkitä merkkihakemukseesi​.Arvioimme merkkihakemukset henkilöiltä, jotka ovat ilmoittautuneet täydennyskoulutukseemme osallistujaksi. Lisätietoja ja ilmoittautuminen: http://u.oamk.fi/osaoppi
Tee oppimisprosessin kuvaaja, joka havainnollistaa simulaation käyttöä jonkin prosessin /tilanteen toteuttamisessa. Julkaise kuvaaja verkossa ja linkitä tähän.
- tai -