Omat laitteet oppimisessa

Omat laitteet oppimisessa

logo

Oppiminen Online

info@oppiminenonline.com

Oppiminen Onlinen osaamismerkkejä myöntävät yhteistyössä Amok (Oulun ammatillinen opettajakorkeakoulu) sekä Hamk (Hämeenlinnan ammatillinen opettajakorkeakoulu).

Opiskelijoiden omien laitteiden integroiminen oppimiseen

OSAAMISTAVOITTEET​

  • Ymmärtää henkilökohtaisen ja lainalaitteen eron oppimis- ja toimintaympäristöjen näkökulmasta​.
  • Hahmottaa mitä on otettava huomioon opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa sekalaiteympäristössä​.

OSAAMISEN OSOITTAMINEN​

Liitä osaamismerkkihakemukseen linkki verkkoon tallentamaasi suunnitelmaan tai toteutukseen, jossa otetaan huomioon omien laitteiden käyttö ja niihin liittyvät haasteet opetuksen toteutuksessa. ​Arvioimme merkkihakemukset henkilöiltä, jotka ovat ilmoittautuneet täydennyskoulutukseemme osallistujaksi. Lisätietoja ja ilmoittautuminen: http://u.oamk.fi/osaoppi
Liitä tähän linkki verkkoon tallentamaasi suunnitelmaan tai toteutukseen, jossa otetaan huomioon omien laitteiden käyttö ja niihin liittyvät haasteet opetuksen toteutuksessa. ​
- tai -