Verkkokokousvälineet opetuksessa


Verkkokokousvälineet opetuksessa

logo

Oppiminen Online

info@oppiminenonline.com

Oppiminen Onlinen osaamismerkkejä myöntävät yhteistyössä Amok (Oulun ammatillinen opettajakorkeakoulu) sekä Hamk (Hämeenlinnan ammatillinen opettajakorkeakoulu).

Opetuksen toteuttaminen verkkokokousvälineellä

OSAAMISTAVOITTEET​

  • Tuntee verkkokokousvälineiden (Adobe Connect, Zoom, Teams Meeting, Skype, Google Meet jne) perustoiminnot
  • Osaa esittää ja jakaa opetusmateriaalia​ verkkokokousvälineellä
  • Hyödyntää vuorovaikutteisuutta ja oppimista edistäviä toimintoja (chat, kyselyt, mikrofonioikeuksien jakaminen osallistujille, whiteboard, jne.)​
  • Osaa tallentaa ja jakaa pitämänsä verkko-opetuksen

OSAAMISEN OSOITTAMINEN​

Liitä osaamismerkkihakemukseen linkki tallenteeseen, jossa toteutat verkkokokousvälineellä opetustuokion, jossa jaat ja esität opetusmateriaalia ja hyödynnät vähintään kahta erilaista vuorovaikutteisuutta ja oppimista edistävää toimintoa (esim. chat, kyselyt, mikrofonioikeuksien jakaminen osallistujille, whiteboard, jne.). Varmista, että jakamasi materiaali ei loukkaa kenenkään ​ yksityisyyttä.Arvioimme merkkihakemukset henkilöiltä, jotka ovat ilmoittautuneet täydennyskoulutukseemme osallistujaksi. Lisätietoja ja ilmoittautuminen: http://u.oamk.fi/osaoppi
Liitä tähän linkki tallenteeseen, jossa toteutat verkkokokousvälineellä opetustuokion, jossa 1. jaat ja esität opetusmateriaalia ja 2. hyödynnät vähintään kahta erilaista vuorovaikutteisuutta ja oppimista edistävää toimintoa (esim. chat, kyselyt, mikrofonioikeuksien jakaminen osallistujille, whiteboard, jne.). Varmista, että jakamasi materiaali ei loukkaa kenenkään ​yksityisyyttä.
- tai -