Lägerledare

Lägerledare

Tags:

interaktiv, internationellt, kompetens, ledarskapskompetens, livskompetens, partio, scout, unga, yrkeskompetens
Kompetensmärket beviljas åt en person som kan verka som ledare på läger och som förstår hur organisationens mål för fostran förverkligas i lägerförhållanden.

Criteria

Mottagaren:

  • har varit ledare under läger eller utfärd och förstår sig på olika ledarskapsmetoder. (Ett läger är ett minst tre dygn långt evenemang)

  • har upprätthållit sin motivation under hela uppdraget.

  • kan identifiera sin ledarroll och agera målmedvetet och planenligt.

Issuer endorsements

logo

Opintokeskus Sivis / Sivis Study Centre

toimisto@opintokeskussivis.fi

Opintokeskus Sivis on valtakunnallinen aikuisoppilaitos, joka toteuttaa, tutkii, kehittää, ohjaa ja tukee järjestöllistä koulutusta. Teemme yhteistyötä Suomen Partiolaisten kanssa digitaalisten osaamismerkkien kehittämisen ja luomisen parissa. Opintokeskus Sivis tunnustaa Suomen Partiolaisten osaamisen tunnistamiseen ja arviointiin liittyvän asiantuntemuksen ja luottaa sen kehittämien osaamismerkkien laatuun.På vilket läger eller motsvarande evenemang har du fått färdigheter i volontärarbete? Var god och välj från listan ovan.
Nämn namnet på lägret/evenemanget här om du inte hittar det i rullgardinsmenyn ovan.
Märk uppdragets längd i datum dd.mm.åååå - dd.mm.åååå

Kriterium 1: Har varit ledare för barn/unga under läger eller utfärd och förstår sig på olika ledarskapsmetoder (Ett läger är ett minst tre dygn långt evenemang).

Obligatoriskt fält. Beskriv verksamhetsmiljön. På vilket läger har du varit ledare? Exempel på ledarskapskompetens: ledarskap, planering och målsättning av ledarskapet, ledning av individen, ledning av en grupp, utvecklingsansvar, utvecklingsmålsättningar, specialstöd, olikheter, utvecklingsstadier, bemötande, stöd, gruppdynamik.
Obligatoriskt fält. Vilken ålders barn, unga eller andra har du lett?
Obligatoriskt fält. Beskriv hur du har instruerat andra och kontrollerat att de har förstått instruktionerna.

Kriterium 2: Kan interaktivt leda ungdomar på ett uppmuntrade och ansvarsfördelande sätt.

Obligatoriskt fält. Exempel på interaktiv kompetens: hantering av konfliktsituationer, intressebevakning, representation, krisarbete, medkänsla, förhandlingsförmåga, förmåga att arbeta i grupp, social observation, tolerans och respekt för andra, känslomässig intelligens, handledning, yrkesvägledning, samförstånd, gemenskap.

Kriterium 3: Har upprätthållit sin motivation under hela uppdraget.

Obligatoriskt fält. Livskomptens: vilja och förmåga att lära sig nya saker, förmågan att organisera och planera tidsanvändning, identifiering av egna styrkor, självkänsla, självbild, självförståelse, erfarenhet av inlärning, mognad, förmåga att vara praktisk, logisk förmåga, tillförlitlighet, motivation, förmåga att motivera andra, förmåga att identifiera sin roll, självständighet, ihärdighet, en positiv inställning, proaktivitet, inre motivation, förmåga att ställa upp mål och att uppnå egna målsättningar, engagemang, förmåga att verka under stressiga förhållanden, integritet, förmåga att hantera känslor och stress, ansvarstagande.

Kriterium 4: Kan identifiera sin ledarroll och agera målmedvetet och planenligt.

Obligatoriskt fält. Flexibilitet och initiativtagande är öppenhet för förändring, att anpassa sig till förändring, självständighet samt verksamhet i nya situationer.
Berätta fritt om ditt kunnande. Har uppdraget utvecklat din yrkeskompetens? Tänker du utnyttja din ledarskapskompetens i motsvarande framtida uppdrag, utbildningar eller jobb? Kom även ihåg att du kan utnyttja komptensmärken då du söker nya arbetsuppdrag eller då du behöver validera dina meriter.

Kriterium: Kan fungera som ungdomsledare i en internationell omgivning (om det gäller ett internationellt läger).

Valfritt fält. Berätta om din internationella ledarskapskompetens, om det gäller internationella läger. Internationell kompetens: språkfärdigheter, kulturellt bemötande, tolerans.
Berätta närmare om den respons du fått av din uppdragsgivare, dina arbetskamrater eller av deltagarna.
Du kan bifoga bilagor som berör och innehåller tilläggsinformation om din ledarskapskompetens. Bilagan kan vara i bild-, video- eller textformat.
Vi vill gärna i ett senare skede undersöka användningen av Open Badges t.ex. som ett intyg på utfört volontärarbete eller i arbetsansökningar. Vi hoppas att vi får kontakta dig vid ett senare tillfälle. Tack på förhand!
- or -