Digiopastaja

Digiopastaja

TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry on vaikuttaja, verkottaja ja vauhdittaja digitaalisen osaamisen kehittämisen ja digitaalisten toimintaprosessien edistämisen alueilla.

Avainsanat:

digiopastaja, digitutor, VS-digi
Merkin saaja on opastanut digiongelmien kanssa painivaa kollegaa omassa organisaatiossa tai verkostossa.

Tämän osaamismerkin saaja on opastanut digiongelmien parissa painivaa kollegaa omassa tai jossain muussa organisaatiossa. Opastaminen on voinut tapahtua lähi- tai etätukena.

Digiopastaja-osaamismerkin saaja on:

  • opastanut digiongelmien kanssa painivaa kollegaa

Valtakunnallisen digitutor-verkoston rakentaminen toteutetaan osana Digitalisaation hyödyntäminen vapaassa sivistystyössä -hanketta.

Lisätietoja [verkkosivuilla] (https://peda.net/yhdistykset/vst/hankkeet/VS-digi)


Täytä oheinen hakemuslomake ohjeen mukaan.

Kun hakemuksesi on hyväksytty, sinulle myönnetään digitaalinen osaamismerkki (Open Badge).


Kerro ketä tuit (henkilön nimeä ei tarvitse mainita, tehtävä ja organisaatio riittävät), mikä oli ongelma ja miten ratkaisit tai ratkaisitte yhdessä ongelman. Erityisesti, jos tuki oli etätukea, kerro mitä välineitä ja tekniikoita käytitte.
- tai -