Tietojensa päivittäjä

Tietojensa päivittäjä

TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry on vaikuttaja, verkottaja ja vauhdittaja digitaalisen osaamisen kehittämisen ja digitaalisten toimintaprosessien edistämisen alueilla.

Avainsanat:

digitutor, osaamisen_kehittäjä, VS-digi
Merkin saaja on osallistunut tai katsonut tallenteen vähintään neljästä VS-digi-hankkeen verkkokoulutuksesta, digitutoreiden verkkotapaamisesta tai muusta oman osaamisen kehittämistä palvelevasta digiopastuksesta.

Tämän osaamismerkin saaja on kehittänyt omaa osaamistaan ja tietojaan osallistumalla tai katsomalla tallenteita verkkotapaamisista tai koulutuksista, joiden sisällöt liittyvät digitalisaation ja digiosaamisen kehittämiseen.

Valtakunnallisen digitutor-verkoston rakentaminen toteutetaan osana Digitalisaation hyödyntäminen vapaassa sivistystyössä -hanketta.

Lisätietoja [verkkosivuilla] (https://peda.net/yhdistykset/vst/hankkeet/VS-digi)


Täytä hakemuslomake ohjeiden mukaan.

Kerro jokaisen neljän koulutuksen kohdalta seuraavat asiat:

  • Mikä oli koulutuksen aihe.
  • Miksi valitsit tämän aiheen.
  • Avaa koulutuksen pääpointteja lyhyesti ja kerro, mitä itsellesi tärkeää opit – ja mitä olisit mahdollisesti kaivannut lisää.
  • Jos osallistuit webinaariin / verkkokoulutukseen, kerro milloin koulutus järjestettiin ja missä ympäristössä. Jos taas katsoit tallenteen, lisää sen linkki vastauksesi loppuun.

Kun hakemuksesi on hyväksytty, sinulle myönnetään digitaalinen osaamismerkki (Open Badge).


- tai -