Intran käyttäjä

Intran käyttäjä

TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry on vaikuttaja, verkottaja ja vauhdittaja digitaalisen osaamisen kehittämisen ja digitaalisten toimintaprosessien edistämisen alueilla.

Avainsanat:

digitutor, intranet, VS-digi
Merkin saaja on liittynyt peda.netissä vapaan sivistystyön digitutoreiden intraan ja tehnyt siellä kuvallisen esittelyn itsestään.

Tämän osaamismerkin saaja liittynyt peda.netissä vapaan sivistystyön digitutoreiden intraan ja tehnyt siellä kuvallisen esittelyn itsestään.

Digitutoreiden intran käyttäjä -osaamismerkin saaja on:

  • rekisteröitynyt peda.netin käyttäjäksi
  • liittynyt VS-digi-hankkeen digitutoreiden intraan
  • tehnyt itsestään kuvallisen esittelyn intraan

Valtakunnallisen digitutor-verkoston rakentaminen toteutetaan osana Digitalisaation hyödyntäminen vapaassa sivistystyössä -hanketta.

Lisätietoja verkkosivuilla


Täytä oheinen hakemuslomake ohjeen mukaan.

Kun hakemuksesi on hyväksytty, sinulle myönnetään digitaalinen osaamismerkki (Open Badge).


Ota kuvakaappaus omasta esittäytymissivusta ja tallenna kuva omalla nimelläsi. Lataa kuva Selaa-painikkeella hakemuksen liitteeksi.
- tai -