Digipeda-arvioija


Digipeda-arvioija

Haaga-Helia is a private university of applied sciences that provides education for professionals and specialists in business and services.

Avainsanat:

arviointi, oppimistehtävä, vuorovaikutus
Osaamismerkillä osoitetaan, että osaat suunnitella verkko-opintojaksolle soveltuvat oppimistehtävät, vuorovaikutus- ja osaamisen arviointitavat Haaga-Helian laatukriteereiden mukaisesti. Digipeda-arvioijan osaamismerkki kuuluu Digipedaosaajan kokonaisuuteen, joka koostuu kolmesta perusmerkistä (Digipedasuunnittelija, Digipedarakentaja ja Digipeda-arvioija)

Osaamistavoitteet:

Osaat suunnitella ja toteuttaa verkko-oppimista tukevat oppimistehtävät, vuorovaikutuksen ja arvioinnin.

Arviointikriteerit:

Oppimistehtävät

 • Tehtävät edistävät osaamistavoitteiden saavuttamista ja sopivat verkko-opiskeluun.
 • Tehtävät on suunniteltu työelämän tilanteita vastaten tai niitä ennakoiden.
 • Tehtävien tavoite, suoritustapa, arviointikriteerit, aikataulu ja arvioitu ajankäyttö on kuvattu selkeästi ja ymmärrettävästi.

Vuorovaikutus

 • Toteutukselle on valittu osaamistavoitteiden saavuttamista parhaiten tukevat vuorovaikutuksen tavat ja työvälineet.
 • Opiskelijoilla on mahdollisuus keskinäiseen vuorovaikutukseen.

Arviointi

 • Arviointikriteerit perustuvat opintojakson osaamistavoitteisiin.
 • Arviointikriteerit ja arvioinnin toteutusmuodot on kuvattu verkkoalustalla.
 • Arviointi suoritetaan arviointikriteerien ja pedagogisten ratkaisujen mukaisesti.

Kuvaile ja perustele, miten osaamismerkin arviointikriteereiden mukaiset vaatimukset toteutuvat opintojaksollasi.

 • Tee ruudunkaappausvideo käyttämästäsi oppimisalustasta (Moodle, Teams). Selosta ja näytä videossa laatukriteerien mukaisessa järjestyksessä, miten olet toteuttanut ja ottanut huomioon laatukriteerit opintojaksolla. Kerro hakemuksessasi opintojakson nimi ja koodi oppimisalustalla.

 • Ota huomioon opiskelijoiden yksityisyyden suoja.

 • Jaa linkki videoosi lukuoikeuksin.

 • Tarkista, että osaamismerkin kaikkien arviointikriteerien sisältö näkyy kuvauksissasi.


Valitse toimipiste, jossa pääsääntöisesti työskentelet.
- tai -