Digipedasuunnittelija


Digipedasuunnittelija

Haaga-Helia is a private university of applied sciences that provides education for professionals and specialists in business and services.

Avainsanat:

osaamistavoitteet, pedagogiset_ratkaisut, verkko-aineistot, verkko-oppimisprosessi
Tällä osaamismerkillä osoitetaan, että osaat suunnitella verkko-opintojakson Haaga-Helian laatukriteereiden mukaisesti. Digipedasuunnittelijan osaamismerkki kuuluu Digipedaosaajan kokonaisuuteen, joka koostuu kolmesta perusmerkistä (Digipedasuunnittelija, Digipedarakentaja ja Digipeda-arvioija).

Osaamistavoitteet:

Osaat suunnitella tavoitteiltaan ja rakenteeltaan selkeän verkko-opintojakson, jonka pedagogiset ratkaisut ja aineistot tukevat opintojakson osaamistavoitteiden saavuttamista.

Arviointikriteerit:

Tavoitteiden ja rakenteiden selkeys

 • Opintojakson rakenne ja opiskelijan etenemisen vaiheet on selkeästi ohjeistettu.
 • Oppimisalustalla on linkki Pepin tiedoista julkaistuun opintojaksokuvaukseen ja toteutussuunnitelmaan

Pedagogiset ratkaisut

 • Pedagogiset ratkaisut tukevat osaamistavoitteiden saavuttamista.
 • Pedagogiset ratkaisut toimivat verkkoympäristössä.
 • Pedagogiset ratkaisut ovat opiskelijoille ymmärrettäviä.

Osaamistavoitteita tukevat aineistot

 • Opiskelija saa ohjeet osaamistavoitteita ja oppimistehtäviä tukevan oppimateriaalin valintaan ja käyttöön.
 • Aineistojen ajantasaisuus ja luotettavuus on varmistettu.
 • Verkkototeutukseen on valittu aineistoja, joihin on käyttöoikeus.
 • Lähdeviitteet ja tekijänoikeustiedot on merkitty asianmukaisesti aineistoihin.

Kuvaile ja perustele, miten osaamismerkin arviointikriteereiden mukaiset vaatimukset toteutuvat opintojaksollasi.

 • Tee ruudunkaappausvideo käyttämästäsi oppimisalustasta (Moodle, Teams). Selosta ja näytä videossa laatukriteerien mukaisessa järjestyksessä, miten olet toteuttanut ja ottanut huomioon laatukriteerit opintojaksolla. Kerro hakemuksessasi opintojakson nimi ja koodi oppimisalustalla.

 • Ota huomioon opiskelijoiden yksityisyyden suoja.

 • Jaa linkki videoosi lukuoikeuksin

 • Tarkista, että osaamismerkin kaikkien arviointikriteerien sisältö näkyy kuvauksissasi.


Valitse toimipiste, jossa pääsääntöisesti työskentelet.
- tai -